cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Công văn số 15445/BTC-TCHQ ngày 11/11/2013 Xử lý vướng mắc điều 36, 46 Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)

  • Số hiệu văn bản: 15445/BTC-TCHQ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 11-11-2013
  • Ngày có hiệu lực: 11-11-2013
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:
Chế độ hiển thị lược đồ:
Lược đồ văn bản:

Công văn số 15445/BTC-TCHQ ngày 11/11/2013 Xử lý vướng mắc điều 36, 46 Thông tư 128/2013/TT-BTC (Tình trạng hiệu lực không xác định)
Văn bản bị bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bãi bỏ, thay thế (0)
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản hợp nhất (0)