cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Tranh chấp nội bộ trong công ty,

49/2016/KDTM-PT: Tranh chấp giữa thành viên công ty với pháp nhân (Công ty cổ phần) Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3281
  • 115

Tranh chấp thành viên công ty với pháp nhân (Công ty cổ phần)

27-10-2016
Tòa án nhân dân cấp cao

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông NĐ_Trần Quang Tín đối với BĐ_Công ty cổ phần Đại Đồng về việc tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty. Buộc BĐ_Công ty cổ phần Đại Đồng phải thực hiện những nội dung sau: Thông báo cho ông NĐ_Trần Quang Tín biết Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm của công ty từ khi công ty được thành lập đến hết năm 2014 và các báo cáo tài chính đến hết năm 2014;


172/2006/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2647
  • 114

Tranh chấp thành viên công ty với pháp nhân (Công ty cổ phần)

07-09-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Đại diện nguyên đơn dân sự (NĐ_Công ty cổ phần Phan Hoa) trình bày: NĐ_Công ty cổ phần Phan Hoa gồm có 03 cổ đông sáng lập là ông Bùi Đức Nghĩa, Đinh Chí Linh và ông BĐ_Đỗ Văn Hùng. NĐ_Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003649 đăng ký lần đầu ngày 05/01/2004, đăng ký thay đổi lần một ngày 29/3/2004 tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố HN. Theo Điều lệ, NĐ_Công ty được các cổ đông sáng lập thông qua ngày 15/12/2003 thì NĐ_Công ty có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng chia thành 10.000 cổ phần. Sau đó thay đổi giảm còn 01 tỷ đồng. Ông Bùi Đức Nghĩa cam kết góp 600 triệu động, tương ứng với 6000 cổ phần bằng 60% vốn điều lệ; ông Đinh Chí Linh cam kết góp 300 triệu đồng tương ứng với 3000 cổ phần bằng 30% vốn điều lệ; ông BĐ_Đỗ Văn Hùng cam kết góp 100 triệu đồng tương ứng với 1000 cổ phần bằng 10% vốn điều lệ.


141/2006/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1649
  • 54

Tranh chấp thành viên công ty với pháp nhân (Công ty cổ phần)

14-07-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Ông NĐ_Lê Văn Hoàng là cổ đông thuộc BĐ_Công ty cổ phần Thuận Tâm có nhu cầu chuyển nhượng 100 cổ phần bằng 10.000.000 đồng. Lý do ông NĐ_Hoàng muốn chuyển nhượng số cổ phần này là vì theo ông kể từ khi mua cổ phần ngày 29/5/2003 đến nay, ông không được phía BĐ_Công ty trả một đồng cổ tức nào. Nay do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông phải bán số cổ phần trên để trang trải cuộc sống gia đình, song khi ông đến BĐ_Công ty để làm thủ tục chuyển nhượng thì Hội đồng quản trị Công ty đại diện là ông Chủ tịch kiêm Giám đốc lại gây khó dễ và không cho chuyển nhượng.