cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thi công san lấp mặt bằng
 • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
 • Số hiệu: 15/2013/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 10-06-2013
 • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại

195/2006/KTPT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 1323
 • 32

Tranh chấp hợp đồng thi công san lấp mặt bằng

09-10-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Từ ngày 10/4/1993 đến ngày 15/11/1993 – Xí nghiệp Cơ giới Xây dựng 17 (nay là NĐ_Công ty cổ phần Cơ giới Xây dựng Trung Nam) đã ký 05 hợp đồng kinh tế san nền khu dân cư, làng giao thông; mặt bằng mỏ than và nền chợ cho BĐ_Công ty Thơ Hà (nay là BĐ_Công ty TNHH Thơ Hà) do ông Đặng Tất Lộc - Giám đốc Công ty ký hợp đồng. Dựa trên kết quả thanh lý hợp đồng kinh tế và đã thanh toán trả nợ thì BĐ_Công ty Thơ Hà còn nợ NĐ_Công ty cổ phần Cơ giới Xây dựng Trung Nam số tiền nợ gốc là 238.000.000 đồng (hai trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn). Số tiền này luôn được đối chiếu xác nhận nợ từ năm 1994 đến năm 2005. Ngoài tiền gốc, NĐ_Công ty cổ phần Cơ giới Xây dựng Trung Nam và BĐ_Công ty Thơ Hà còn cam kết đơn vị khách trả nợ phải chịu tỷ lệ lãi suất tiền vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố theo từng giai đoạn chậm trả.


11/2009/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 699
 • 14

Tranh chấp hợp đồng thi công san lấp mặt bằng

22-04-2009

Ngày 14/2/2003, BĐ_Công ty TNHH dịch vụ du lịch - xây dựng dân dụng, trang trí nội thất và thương mại Kim Anh (gọi tắt là BĐ_Công ty Kim Anh) và NĐ_Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ tổng hợp Minh Sơn (gọi tắt là NĐ_Công ty Minh Sơn) ký kết Hợp đồng san ủi, lấp đất mặt bằng số 03/CT với nội dung chính (tóm tắt) như sau: BĐ_Công ty Kim Anh giao thầu cho NĐ_Công ty Minh Sơn thực hiện san ủi, lấp đất mặt bằng chuẩn bị xây dựng khu Kim Vinh Resort tại xã ĐD, huyện ĐB, tỉnh QN với khối lượng và chất lượng công việc theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được duyệt; NĐ_Công ty Minh Sơn phải chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và chất lượng công việc bảo đảm đúng theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật BĐ_Công ty Kim Anh đã giao cho NĐ_Công ty Minh Sơn; tổng giá trị hợp đồng (khoán gọn) là 510.204.000 đ, BĐ_Công ty Kim Anh ứng cho NĐ_Công ty Minh Sơn 30%, còn lại thanh toán sau khi NĐ_Công ty Minh Sơn bàn giao nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong vòng 07 ngày; thời gian thực hiện hoàn chỉnh nội dung san lấp là 30 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng đến khi nghiệm thu bàn giao…


14/2011/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công san lấp mặt bằng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 543
 • 9

Tranh chấp hợp đồng thi công san lấp mặt bằng

18-04-2011
TAND cấp huyện

ngày 1/9/2006 NĐ_Công ty TNHH VN Stone (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty VN Stone) và Công ty BĐ_Công ty TNHH Công nghiệp Nam Sơn (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Nam Sơn) có ký kết hợp đồng số 01/SL/VNSTONE-2006 với nội dung BĐ_Công ty Nam Sơn nhận thực hiện san lấp mặt bằng diện tích khu đất 40.000 m2 tại vị trí Cụm Công nghiệp Hoàng gia mở rộng tại ấp mới 2, xã MHN, huyện ĐH, tỉnh LA, đơn giá 43.000 đồng/m2, tổng giá trị hợp đồng là 2.408.000.000 đồng. Đồng thời giữa hai bên có ký thêm “Biên bản thỏa thuận về thực hiện hồ sơ pháp lý dự án Vn Stone” với nội dung thực hiện các thủ tục cấp Giấy phép đầu tư và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất kể trên, sau khi có giấy tờ hợp lệ sẽ tiến hành san lấp mặt bằng khu đất như hợp đồng san lấp 01/SL/VNSTONE-2006.


12/2011/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công san lấp mặt bằng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 525
 • 6

Tranh chấp hợp đồng thi công san lấp mặt bằng

18-04-2011
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện và lời trình bày của nguyên đơn ông Nguyễn Hoàng Bảo, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: vào tháng 6/2007 ông NĐ_Hseih Yung Pul và Công ty BĐ_Công ty TNHH Công nghiệp Nam Sơn (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Nam Sơn) có ký kết hợp đồng số 01/SL/CEST-2007 với nội dung BĐ_Công ty Nam Sơn nhận thực hiện san lấp mặt bằng diện tích khu đất 20.000 m2 tại vị trí Cụm Công nghiệp Hoàng gia mở rộng tại ấp mới 2, xã MHN, huyện ĐH, tỉnh LA, tổng giá trị hợp đồng là 88.000 USD. Đồng thời giữa hai bên có ký thêm “Biên bản thỏa thuận về thực hiện hồ sơ pháp lý dự án Cest Star” với nội dung thực hiện các thủ tục cấp Giấy phép đầu tư và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất kể trên, sau khi có giấy tờ hợp lệ sẽ tiến hành san lấp mặt bằng khu đất như hợp đồng san lấp 01/SL/CEST-2007.


01/2008/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 515
 • 10

Tranh chấp hợp đồng thi công san lấp mặt bằng

10-01-2008

Ngày 01/01/2002 bên A có ký hợp đồng thi công san lấp mặt bằng với BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn An Sơn (gọi tắt là bên B) do Giám đốc Trần Công Hoàng Quốc Trang ký. Hợp đồng thứ nhất số 7A/HĐKT có nội dung: bên B thuê bên A thi công san lấp nền hạ cụm công nghiệp nhựa thuộc Khu công nghiệp Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với các hạng mục:  Khi hoang, nạo vét, dọn dẹp mặt bằng.  San lấp nền hạ bao gồm(đào lắp, vận chuyển, lu nền, đầm nén theo kỹ thuật thiết kế) khối lượng thi công tạm tính là 62.330m2; đơn giá 100.000 đ/m2; thành tiền là 6.233.000.000 đồng. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 01/01/2002 đến 30/6/2004. Thực hiện hợp đồng này, bên B đã tạm ứng nhiều lần cho bên A tổng cộng là 4.100.000.000 đồng.