cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng chơi hụi
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 45/2009/DSPT
  • Ngày tuyên án: 17-04-2009
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

Từ khóa: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Chơi hụi,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào