cơ sở dữ liệu pháp lý

11/2013/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 5587
 • 446

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ tư vấn

16-05-2013

31/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ tư vấn Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 2118
 • 84

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ tư vấn

10-09-2014
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện, các bản tự khai và các chứng từ kèm theo nguyên đơn NĐ_Công ty TNHH Lan Anh có bà Lê Bửu Phương Mai đại diện trình bày: Vào khoảng giữa năm 2011, được biết NĐ_Công ty TNHH Lan Anh (sau đây gọi tắt là nguyên đơn) muốn xin giấy phép khai thác cát tại nửa lòng sông ĐN (thuộc địa phận xã ĐL, huyện TP, tỉnh ĐN). Ông Trần Văn Nghĩa (là Tổng giám đốc đại diện cho BĐ_Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thương mại Phúc Châu (sau đây gọi tắt là bị đơn) đã đồng ý nhận gói dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý để nguyên đơn nhận được giấy phép khai thác cát do Sở Tài nguyên môi trường tỉnh ĐN cấp. Vào ngày 15/02/2012, nguyên đơn đã tự chuẩn bị và nộp hồ sơ “Xin cấp giấy phép khai thác cát xây dựng trên sông ĐN (thuộc địa phận xã ĐL, huyện TP, tỉnh ĐN) tại Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh ĐN.


10/2008/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 1707
 • 35

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ tư vấn

30-12-2008

10/2008/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 1061
 • 40

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ tư vấn

30-12-2008

Ngày 25/8/2005, NĐ_Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đông Duy (sau đây viết tắt là NĐ_Công ty Đông Duy) ký với BĐ_Công ty TNHH tư vấn đầu tư Nam Huy (sau đây viết tắt là BĐ_Công ty Nam Huy) Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 050725-DVTN/DD-G, với nội dung chính (tóm tắt) như sau: NĐ_Công ty Đông Duy ủy quyền cho BĐ_Công ty Nam Huy đại diện bảo vệ quyền lợi cho NĐ_Công ty Đông Duy để buộc Công ty Huyndai Metal.Co.Ltd (Hàn Quốc) thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa đã ký với NĐ_Công ty Đông Duy và bồi thường thiệt hại cho NĐ_Công ty Đông Duy


901/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 947
 • 20

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ tư vấn

01-06-2007
TAND cấp tỉnh

43/2017/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng Tư vấn Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 925
 • 35

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ tư vấn

06-01-2017
TAND cấp huyện

Theo quy định tại Khoản 10.1 Điều 10 của họp đồng thì BĐ_Công ty Vạn Tường không hoàn thành nghĩa vụ của hợp đồng là do sự kiện bất khả kháng. Tháng 3/2012, NĐ_Công ty Định An đã có công văn đề nghị chấm dứt họp đồng tư vấn số 24/2011/HĐ-VPG, BĐ_Công ty Vạn Tường đồng ý việc chấm dứt hợp đông. Tông sô tiên mà BĐ_Công ty Vạn Tường đã chi ra đê thực hiện họp đồng là 348.575.600 đồng nhiều hơn số tiền NĐ_Công ty Định An đã tạm ứng.