cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho tài sản
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 164/2015/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 10-04-2015
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
MẪU HỢP ĐỒNG THAM KHẢO Xem tất cả
Cơ sở pháp lý