cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Ngân hàng, Giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991, Tặng cho tài sản,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào