cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Ngân hàng, Giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991, Tặng cho tài sản,

664/2014/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3012
  • 90

Tranh chấp hợp đồng tặng cho nhà ở, quyền sử dụng đất ở

10-06-2014
TAND cấp tỉnh

306 /2016/DS-PT Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1373
  • 53

Tranh chấp hợp đồng tặng cho nhà ở, quyền sử dụng đất ở

14-03-2016
TAND cấp tỉnh

Theo đơn khởi kiện gửi cho Tòa án ngày 27/05/2013 (BL116), bản tự khai ngày 23/07/2013, cùng các tài liệu, chứng cứ khác, nguyên đơn - bà NĐ_Tiêu Kim Phúc trình bày: Ngày 01/02/2000, bà được cha mẹ bà là bà BĐ_Trương Mỹ Như và ông BĐ_Tiêu Văn Ngân làm giấy tặng cho toàn bộ nhà đất tại số 115 (số cũ: 22) đường NH, phường 1, quận GV, Thành phố HCM. Do tại thời điểm tặng cho, bà chưa đủ tuổi và thiếu hiểu biết về pháp luật nên không làm thủ tục chuyển quyền sở hữu. Nay bà NĐ_Phúc yêu cầu bà BĐ_Như và ông BĐ_Ngân chuyển quyền sở hữu toàn bộ nhà đất trên cho bà. Theo các bản tự khai ngày 27/08/2013 (BL132, 131), bị đơn là bà BĐ_Trương Mỹ Như và ông BĐ_Tiêu Văn Ngân trình bày: Nguyên trước đây vợ chồng ông bà có tặng cho con là NĐ_Tiêu Kim Phúc toàn bộ nhà đất tại số 115 đường NH như nguyên đơn trình bày, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn và ông BĐ_Ngân bệnh nặng nên chưa kịp thực hiện. Nay đồng ý giao toàn bộ nhà và yêu cầu thời hạn 20 ngày để chuyển nơi ở mới.


20/2013/DS-GĐT Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 839
  • 14

Tranh chấp hợp đồng tặng cho nhà ở, quyền sử dụng đất ở

20-03-2013

Tại đơn khởi kiện ngày 01/11/2005 và trong quá trình tố tụng, nguyên đơn là bà NĐ_Trần Huyền Thương trình bày: Cha, mẹ của bà là cụ Nguyễn Văn Bông, cụ Phí Thị Nhớn có bốn người con chung là ông LQ_Nguyễn Văn Cường, ông LQ_Nguyễn Hữu Bùi, ông Nguyễn Đức Thiện (đã chết) và bà NĐ_Trần Huyền Thương, về tài sản hai cụ tạo lập hai căn nhà có diên tích 40m2 và 36m2 trên diện tích 812m2đất tại số 28 BPĐ, nhường 16, quận Y, thành phố HCM. Cụ Bông chết năm 1990 không để lại di chúc. Ngày 18/01/1997, cụ Phí Thị Nhớn lập di chúc định đoạt nhà, đất tại số 28 BPĐ, theo đó: ông LQ_Nguyễn Văn Cường được chia căn nhà 36m2 trên diện tích 336m2 đất; ông Nguyễn Đức Thiện và ông LQ_Nguyễn Hữu Bùi được chia chung diện tích 224m2 đất và anh BĐ_Nguyễn Hồng Tiến được chia căn nhà 40m2 trên diện tích 252m2 đất.