cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng cung cấp vật tư và thi công xây dựng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 33/2012/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 20-11-2012
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ