cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Hợp đồng vô hiệu, Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo, Ngân hàng,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào