cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 80/2015/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 02-04-2015
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

Từ khóa: Không áp dụng thời hiệu khởi kiện,
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu