cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 80/2015/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 02-04-2015
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

Từ khóa: Không áp dụng thời hiệu khởi kiện,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào