cơ sở dữ liệu pháp lý

198/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 8567
 • 415

Tranh chấp hợp đồng thi công

16-12-2014
TAND cấp huyện

04/2017/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công Thủy điện A Lưới Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 3329
 • 92

Tranh chấp hợp đồng thi công

27-09-2017
TAND cấp huyện

Căn cứ Khoản 2, Điều 57 Luật Đấu thầu năm 2005 thì Hội đồng quản trị công ty đã xem xét rất kỹ theo các quy định pháp luật về đấu thầu và các văn bản pháp luật có liên quan nên đã đồng ý chấp thuận điều chỉnh giá nguyên liệu và nhân công do lỗi chậm tiến độ nhưng vì nguyên nhân khách quan như: Nguồn vật liệu nổ khan hiếm ảnh hưởng đến tiến độ nổ phá đá; do địa chất long song thay đổi so với thiết kế


24/2017/KDTM-ST: Tranh chấp kết quả đấu thầu Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 2047
 • 74

Tranh chấp hợp đồng thi công

25-09-2017
TAND cấp huyện

Ngày 24/11/2015, OCS có Công văn số 338/CV-OCS về việc BĐ_MPC không công nhận kết quả đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần du lịch An Giang và sẽ hoàn trả lại các khoản tiền đã nhận cho các nhà đầu tư mà không đưa ra bất kỳ lý do tại sao. BĐ_MPC hiện nay đã hoàn trả cho ông NĐ_Nguyễn Ngọc Hưng số tiền 45.344.202.000 đồng. Ông NĐ_Nguyễn Ngọc Hưng khẳng định ông trúng đầu giá là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và Quy chế đấu giá do OCS ban hành. BĐ_MPC không công nhận kết quả đấu giá là gây thiệt hại cho ông


51/2012/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 1594
 • 23

Tranh chấp hợp đồng thi công

24-12-2012
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 16/6//2011 của NĐ_Công ty CP Xây Dựng Nền Móng Jinku (Từ đây gọi tắt là NĐ_Công ty Jinku), được bổ sung trong các bản tự khai và trong các biên bản hòa giải tại Tòa án nhân dân quận TB, theo đó ông Vũ Mạnh đại diện NĐ_Công ty Jinku trình bày: Ngày 28/09/2009 BĐ_Công ty TNHH XD – TM Phúc Thành (Sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Phúc Thành) đã ký với Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng nền móng NĐ_Công ty Jinku tại thành phố HCM hợp đồng xây dựng số 104/HDKT/FSP JK về việc thi công cọc khoan nhồi D 1000 mm thuộc gói thầu số 10 – Dự án “Vệ sinh môi trường thành phố HCM” địa điểm: Kênh Nhiêu Lộc – TN - thành phố HCM. Thực hiện hợp đồng, ND_Công ty Jinku đã thực hiện với giá trị là 726.432.000 đồng và đã được BĐ_Công ty Phúc Thành ký xác nhận ngày 22/12/2009. BĐ_Công ty Phúc Thành đã khấu trừ hao hụt vật tư ngoài định mức 62.434.481 đồng còn lại là 663.997.519 đồng. Sau đó BĐ_Công ty Phúc Thành đã thanh tóan cho ND_Công ty Jinku 264.000.000 đồng. Giá trị BĐ_Công ty Phúc Thành còn phải thanh tóan cho ND_Công ty Jinku là 663.997.519 đồng – 264.000.000 đồng = 399.997.519 đồng.


64/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 1374
 • 44

Tranh chấp hợp đồng thi công

30-07-2015
TAND cấp huyện

Vào năm 2012, do nhu cầu và năng lực thi công các công trình xây dựng nên NĐ_Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Minh Lan (sau đây viết tắt là NĐ_Công ty Minh Lan) đã ký kết với BĐ_Công ty Cổ phần Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ Việt (sau đây viết tắt là BĐ_Trường Quốc tế Mỹ Việt) 02 hợp đồng kinh tế, theo đó NĐ_Công ty Minh Lan nhận thi công xây dựng, lắp đặt và xây dựng hạ tầng sân bãi của BĐ_Trường Quốc tế Mỹ Việt tại địa điểm Lô S17B - Khu A - Khu đô thị mới Nam thành phố, phường Tân Phong, Quận X, Thành phố HCM. Hai hợp đồng được hai bên ký kết số 01/HĐ-XD-2012 ngày 14/01/2012 và số 02/HĐ-XD-2012 ngày 06/07/2012.


14/2012/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 1250
 • 17

Tranh chấp hợp đồng thi công

28-09-2012
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 09/9/2011, bản tự khai và biên bản hòa giải, nguyên đơn là NĐ_Công ty Cổ phần Bình Thái Hưng (do ông Lê Quang Minh đại diện theo ủy quyền) trình bày: Ngày 24/9/2008 nguyên đơn và bị đơn đã ký Hợp đồng kinh tế số 245/HĐKT-CKXD; đến ngày 25/12/2008 tiếp tục ký Phụ lục hợp đồng kinh tế số 245/HĐKT-CKXD. Theo hợp đồng thì bị đơn giao cho nguyên đơn thi công công trình đường dây 110kV nội bộ nhà máy thép Posco-VN. Phía nguyên đơn đã thi công xong và giao cho bị đơn tổng cộng 04 hóa đơn, tổng giá trị là 2.221.523.841 đồng, cụ thể: - Hóa đơn số 0158748 ngày 31/12/2008 trị giá: 770.000.000 đồng; - Hóa đơn số 0028911 ngày 08/01/2009 trị giá: 550.000.000 đồng; - Hóa đơn số 0197319 ngày 10/11/2009 trị giá: 829.767.548 đồng; - Hóa đơn số 0004276 ngày 16/12/2009 trị giá: 71.756.293 đồng


63/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 1078
 • 25

Tranh chấp hợp đồng thi công

27-11-2013
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện đề ngày 28/6/2013 của nguyên đơn NĐ_Công ty cổ phấn xây lắp cơ điện Việt Vinh, bản tự khai và các biên bản hòa giải do ông Trần Văn Tuấn là đại diện theo ủy quyền trình bày: NĐ_Công ty Việt Vinh (từ đây gọi tắt là NĐ_Công ty Việt Vinh) có ký với BĐ_Công ty cổ phần Tân Hiên hợp đồng số 08/THT-VTA/HĐKT-2009 ngày 11/11/2009 để thực hiện gói thầu 3: Phần cơ điện (hệ thống điện, hệ thống điện nhẹ, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điều hòa và thông gió) thuộc dự án khu căn hộ cao cấp Ruby Garden số 6 NSS, phường 15, quận TB, Thành phố HCM. Tổng giá trị hợp đồng là 30.914.500.450đ, BĐ_Công ty cổ phần Tân Hiên đã thanh toán 25.468.161.680đ. Cho đến nay, BĐ_Công ty cổ phần Tân Hiên còn nợ NĐ_Công ty Việt Vinh số tiền là 6.424.515.325đ, trong đó nợ gốc là: 5.231.581.704đ, lãi do chậm thanh toán là 1.192.933.621đ.


06/2013/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 1035
 • 24

Tranh chấp hợp đồng thi công

27-09-2013
TAND cấp huyện

Ngày 15/4/2010 NĐ_Công ty TNHH Xây dựng Toàn Tâm (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Toàn Tâm) có ký kết hợp đồng kinh tế với BĐ_Công ty TNHH Một thành viên sản xuất Anh Minh (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Anh Minh) về việc NĐ_Công ty Toàn Tâm thi công lắp đặt công trình văn phòng làm việc cho BĐ_Công ty Anh Minh. Nội dung hợp đồng như sau: NĐ_Công ty Toàn Tâm thực hiện công việc thi công nhà văn phòng tại địa chỉ 22 PTD, phường 04, quận TB cho BĐ_Công ty Anh Minh. Giá trị hợp đồng là 2.450.000.000 đồng, giá trị phát sinh là 386.731.119 đồng.


24/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thi công Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

 • 984
 • 26

Tranh chấp hợp đồng thi công

26-02-2014
TAND cấp huyện

Ngày 1/9/2009 NĐ_Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Số 9 (NĐ_COKA 9) – sau đây gọi tắt là công ty Xây lắp 7- và Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Cơ Khí Sông Hồng - sau đây gọi tắt là công ty Cơ Khí Sông Hồng - đã ký hợp đồng nguyên tắc giao khoán thầu phụ số 48/HĐNTGKTP, thỏa thuận nội dung giao khoán cho công ty Xây lắp 7 chế tạo và lắp đặt hoàn chỉnh kết cấu thép phần mái che trong nhà thi đấu thể dục thể thao trong nhà thi đấu thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng.


134/2006/KTPT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

 • 981
 • 24

Tranh chấp hợp đồng thi công

06-07-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Ngày 10/11/2004, NĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Hoàng (Bên A) và BĐ_Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nam Dung (Bên B) ký Hợp đồng kinh tế số 28/HĐKT. Theo hợp đồng Bên B cung cấp vật tư và thi công hoàn thiện hạng mục gồm: trần treo xương chìm, giàn vòm kết cấu thép mica và vòm giàn đèn hoa cho công trình khách sạn. Bên B sẽ thi công theo bản vẽ thiết kế mẫu ảnh do Bên A cung cấp với các vật tư theo mẫu do Bên A duyệt kèm theo bảng giá chi tiết cho hợp đồng. Trị giá hợp đồng theo bảng dự toán đã duyệt là 93.671.200 đồng, trừ đi số triết khấu lấy trị giá thực hiện là 90.000.000 đồng, chưa có thuế giá trị gia tăng 10%.