cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 156/2015/DS- PT
  • Ngày tuyên án: 30-01-2015
  • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án

Từ khóa: Công ty bất động sản, Tài sản hình thành trong tương lai,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào