cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán thiết bị
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 07/2012/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 10-04-2012
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần