cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị cấp nước tự động
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 1924/2007/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 15-10-2007
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu