cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 80/2014/LĐ-ST
  • Ngày tuyên án: 06-09-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
Cơ sở pháp lý

Từ khóa: Kỷ luật sa thải người lao động,
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu