cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp về kỷ luật lao động
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 80/2014/LĐ-ST
  • Ngày tuyên án: 06-09-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
Cơ sở pháp lý

Từ khóa: Kỷ luật sa thải người lao động,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào