cơ sở dữ liệu pháp lý


Từ khóa: Nghĩa vụ góp vốn,

172/2006/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2704
  • 114

Tranh chấp thành viên công ty với pháp nhân (Công ty cổ phần)

07-09-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Đại diện nguyên đơn dân sự (NĐ_Công ty cổ phần Phan Hoa) trình bày: NĐ_Công ty cổ phần Phan Hoa gồm có 03 cổ đông sáng lập là ông Bùi Đức Nghĩa, Đinh Chí Linh và ông BĐ_Đỗ Văn Hùng. NĐ_Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003649 đăng ký lần đầu ngày 05/01/2004, đăng ký thay đổi lần một ngày 29/3/2004 tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố HN. Theo Điều lệ, NĐ_Công ty được các cổ đông sáng lập thông qua ngày 15/12/2003 thì NĐ_Công ty có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng chia thành 10.000 cổ phần. Sau đó thay đổi giảm còn 01 tỷ đồng. Ông Bùi Đức Nghĩa cam kết góp 600 triệu động, tương ứng với 6000 cổ phần bằng 60% vốn điều lệ; ông Đinh Chí Linh cam kết góp 300 triệu đồng tương ứng với 3000 cổ phần bằng 30% vốn điều lệ; ông BĐ_Đỗ Văn Hùng cam kết góp 100 triệu đồng tương ứng với 1000 cổ phần bằng 10% vốn điều lệ.


233/2006/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2551
  • 132

Tranh chấp thành viên công ty với pháp nhân (Công ty cổ phần)

15-11-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Tháng 10/2000, Doanh nghiệp được chuyển thành BĐ_Công ty cổ phần Súc sản Xuất khẩu Hiền Hoa. Tại Đại hội cổ đông sáng lập, tôi được các cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị kiêm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty. Tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10/3/2006, mặc dù chỉ có 2/5 thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, nhưng ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (là một trong hai thành viên tham dự cuộc họp) vẫn ban hành Quyết định số 18 ngày 11/3/2006 miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty của tôi – NĐ_Phạm Xuân Hào.


141/2006/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1683
  • 54

Tranh chấp thành viên công ty với pháp nhân (Công ty cổ phần)

14-07-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Ông NĐ_Lê Văn Hoàng là cổ đông thuộc BĐ_Công ty cổ phần Thuận Tâm có nhu cầu chuyển nhượng 100 cổ phần bằng 10.000.000 đồng. Lý do ông NĐ_Hoàng muốn chuyển nhượng số cổ phần này là vì theo ông kể từ khi mua cổ phần ngày 29/5/2003 đến nay, ông không được phía BĐ_Công ty trả một đồng cổ tức nào. Nay do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông phải bán số cổ phần trên để trang trải cuộc sống gia đình, song khi ông đến BĐ_Công ty để làm thủ tục chuyển nhượng thì Hội đồng quản trị Công ty đại diện là ông Chủ tịch kiêm Giám đốc lại gây khó dễ và không cho chuyển nhượng.