cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Số hiệu: 954/2016/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 04-08-2016
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ

2263/2016/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường chi phí đào tạo Sơ thẩm Lao động

 • 4057
 • 79

Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo

10-11-2016
TAND cấp huyện

Tại phiên tòa đại diện của bị đơn và luật sư cũng xác nhận việc này và không cung cấp được các tài liệu chứng cứ chứng minh cho lý do nghỉ việc của ông BĐ_Hải là đúng pháp luật. Đại diện ủy quyền của bị đơn và luật sư đồng ý với yêu cầu bồi thường số tiền 2.150.000 đồng do đơn phương chấp dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên có cơ sở để hội đồng xét xử chấp nhận


Người sử dụng lao động yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo Sơ thẩm Lao động

 • 3417
 • 147

Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo

14-05-2015
TAND cấp huyện

Ngày 13/11/2014, ông BĐ_Kiều đơn phương gửi đơn xin nghỉ việc. Ngày 25/11/2014, công ty đã gửi thông báo đến ông BĐ_Kiều về việc yêu cầu ông BĐ_Kiều phải bồi thường chi phí đào tạo nếu ông BĐ_Kiều đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Trong trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ bồi thường thì phải chịu lãi suất theo mức cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố. Ngày 18/12/2014, ông BĐ_Kiều nghỉ việc. Do ông BĐ_Đặng Văn Kiều vi phạm hợp đồng đào tạo nên công ty yêu cầu ông BĐ_Kiều phải hoàn trả cho công ty chi phí đào tạo là 33.000.000 (Ba mươi ba triệu) đồng và tiền lãi phát sinh cho đến ngày Tòa án xét xử, số tiền lãi là 1.195.425 đồng


16/2013/LĐST: Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo Sơ thẩm Lao động

 • 3027
 • 138

Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo

14-08-2013
TAND cấp huyện

Nhận thấy việc ông BĐ_Hà nghỉ việc trước thời hạn cam kết trong các hợp đồng đào tạo và việc nghỉ này đã vi phạm thời hạn báo trước nên ngày 21/11/2012 NĐ_AIRWAY có gửi thông báo cho ông BĐ_Hà và yêu cầu ông BĐ_Hà bồi thường chi phí đào tạo là 55.171USD và bồi thường theo qui định tại Khoản 2 Điều 41 Bộ luật lao động


10/2015/LĐ-ST: Tranh chấp về bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

 • 2301
 • 122

Tranh chấp lao động về bồi thường chi phí đào tạo

14-02-2015
TAND cấp huyện

1/ Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn NĐ_Bệnh viện Nhân Dân X về việc đòi ông BĐ_Lâm Bảo Cần phải bồi thường chi phí đào tạo cho khóa đào tạo Bác sĩ chuyên khoa I năm 2011 chuyên ngành Ngoại chung là 119.025.000 đồng