cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc giải quyết khiếu nại
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 34/2012/HC-PT
  • Ngày tuyên án: 27-04-2012
  • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ việc giải quyết vụ án
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào