cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc giải quyết khiếu nại
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 34/2012/HC-PT
  • Ngày tuyên án: 27-04-2012
  • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ việc giải quyết vụ án

04/2014/ HC-ST Sơ thẩm Hành chính

  • 1028
  • 13

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc giải quyết khiếu nại

26-03-2014
TAND cấp huyện

Ngày 01/11/2010, BĐ_Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận X ban hành Quyết định số 14495/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư đối với bà NĐ_Lê Mỹ Doanh với tổng số tiền l 779.501.840 đồng. Do không đồng ý với quyết định của UBND Quận bà NĐ_Doanh đã làm đơn khiếu nại, ngày 05/10/2011 bà NĐ_Doanh nhận được quyết định UBND Quận X trả lời khiếu nại bác khiếu nại. Do không đồng ý với trả lời của thanh tra Quận X nên bà NĐ_Doanh khởi kiện ra tòa. Nhận thấy việc BĐ_Ủy ban nhân dân Quận X đã làm không đúng nghị định chính phủ ban hành.