cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: Nông Văn Hạnh
  • Ngày tuyên án: 05-08-2014
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ