cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp cổ đông trong công ty cổ phần
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 511/2006/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 12-10-2006
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ