TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án số 02/2014/LĐ-ST

 • Lĩnh vực: Lao động
 • Vụ việc, Vụ án: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 02/2014/LĐ-ST
 • Ngày tuyên án: 08-05-2014
 • Ngày thụ lý: 28/06/2013
 • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về
1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011

điểm a khoản 1 Điều 31, điểm c khoản 1 Điều 33, điểm a khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 131; khoản 1 Điều 245

2. Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009

Điều 11

3. Bộ Luật Lao động năm 1994 sửa đổi bổ sung năm 2002; 2006; 2007

khoản 1 Điều 17