cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác (SEN)
Tấm gạo IR 64... (mã hs tấm gạo ir 64/ mã hs của tấm gạo ir 6)
Gạo tấm loại B 2-3-4 (tên khoa học: Oryza sativa) dùng làm thức ăn cho người, 50kg/bao, hàng mới 100%, hàng không thuộc danh mục Cites.... (mã hs gạo tấm loại b/ mã hs của gạo tấm loại)
Tấm nếp... (mã hs tấm nếp/ mã hs của tấm nếp)
Hạt gạo tấm Myanmar tên khoa học là Oryza Sativa, mới qua sơ chế thông thường. Không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Sản phẩm dùng cho người, 50kg/bao,B 1:2, mới 100%, vụ 2019, hạt vỡ 1-2 mảnh... (mã hs hạt gạo tấm mya/ mã hs của hạt gạo tấm)
GẠO TẤM THÁI LAN, nhãn hiệu Pelican (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50 kg/bao,560 bao)... (mã hs gạo tấm thái la/ mã hs của gạo tấm thái)
Nếp Tấm (50 Kg/ Bao)... (mã hs nếp tấm 50 kg// mã hs của nếp tấm 50)
Gạo Tấm Hương 50Kg/ Bao)... (mã hs gạo tấm hương 5/ mã hs của gạo tấm hươn)
Gạo Tấm giống nhật(50Kg/ Bao)... (mã hs gạo tấm giống n/ mã hs của gạo tấm giốn)
Gạo tấm Thái Hom Mali Rice (2kgs x 25 túi/ bao)... (mã hs gạo tấm thái ho/ mã hs của gạo tấm thái)
Gạo Việt Nam 100% Tấm. Đóng hàng loại bao 50kg... (mã hs gạo việt nam 10/ mã hs của gạo việt nam)
Tấm gạo IR64... (mã hs tấm gạo ir64/ mã hs của tấm gạo ir64)
Tấm nếp. Hàng đóng bao tịnh đồng nhất 50Kg/bao, đống bao cả bì đồng nhất 50.06Kg/bao... (mã hs tấm nếp hàng đ/ mã hs của tấm nếp hàn)
Tấm. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Đóng cả bao bì đồng nhất 50.25kg/bao... (mã hs tấm hàng đóng/ mã hs của tấm hàng đó)
Gạo thom Việt Nam 100% tấm. Đóng bao BOPP 100 LBS tịnh/bao.2% bao rong du phong theo container. Giao hàng bằng container.... (mã hs gạo thom việt n/ mã hs của gạo thom việ)
Gạo Jasmine 100% tấm, đóng bao 5kg và bao 20kg... (mã hs gạo jasmine 100/ mã hs của gạo jasmine)
Gạo tấm 504, 180 bao, hàng đóng trong bao PP 50kg, cả bì 50.12kg/bao... (mã hs gạo tấm 504 18/ mã hs của gạo tấm 504)
TÂM GẠO 3/4, HÀNG MỚI 100%... (mã hs tâm gạo 3/4 hà/ mã hs của tâm gạo 3/4)
TẤM GẠO VIỆT NAM (HƯƠNG)... (mã hs tấm gạo việt na/ mã hs của tấm gạo việt)
TẤM THƠM JASMINE VIỆT NAM. ĐÓNG BAO PP 50 KG/ BAO. NHÃN BAO: MALAYSIA... (mã hs tấm thơm jasmin/ mã hs của tấm thơm jas)
TÂM, ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 25KG... (mã hs tâm đóng đồng/ mã hs của tâm đóng đồ)
Gạo trắng Việt Nam 100% tấm (Gạo tấm), Vụ 2019 đóng gói 50kg/bao, hàng Việt Nam sản xuất mới 100%.15x20'ST... (mã hs gạo trắng việt/ mã hs của gạo trắng vi)
Tấm gạo, xuất xứ Việt Nam, 10 kg bao net, 10.07 kg bao gross... (mã hs tấm gạo xuất x/ mã hs của tấm gạo xuấ)
GẠO TẤM TRẮNG 100% TẤM 50KG/BAG, BONNE SANTE BRAND... (mã hs gạo tấm trắng 1/ mã hs của gạo tấm trắn)
Gạo tấm; bao gồm 11,440 bao; hàng đóng đồng nhất trong bao 15kg/bao, 3x15kg/bao BOPP, cả bì 45.43kg/bao... (mã hs gạo tấm; bao gồ/ mã hs của gạo tấm; bao)
Gạo thơm 100% tấm, gồm 5200 bao tịnh 25kg/bao, cả bì 25.10kg/bao (đóng đồng nhất)... (mã hs gạo thơm 100% t/ mã hs của gạo thơm 100)
Gạo Nếp, 100% tấm... (mã hs gạo nếp 100% t/ mã hs của gạo nếp 100)
Tấm. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Đóng cả bao bì đồng nhất 50,25kg/bao... (mã hs tấm xuất xứ vi/ mã hs của tấm xuất xứ)
Tấm thơm, hàng đóng đồng nhất trong bao PP 40lbs. Tổng cộng 2640 bao... (mã hs tấm thơm hàng/ mã hs của tấm thơm hà)
Tấm gạo,xuất xứ Việt Nam, 50 kg bao net, 50.13 kg bao gross... (mã hs tấm gạoxuất xứ/ mã hs của tấm gạoxuất)
Gạo Nếp 100% tấm (Vietnam Long Grain Glutinous Rice 100% Broken (Long An)), hàng mới 100%. đóng gói 50kg/bao... (mã hs gạo nếp 100% tấ/ mã hs của gạo nếp 100%)
GAO NEP VIETNAM 100% TAM. GOM 6.240 BAO PP 50KG... (mã hs gao nep vietnam/ mã hs của gao nep viet)
Gạo (Tấm nếp). Được đóng trong 5000 bao PP 50KG tịnh/bao... (mã hs gạo tấm nếp/ mã hs của gạo tấm nếp)
GAO TÂM VIÊT NAM. ĐÓNG BAO PP 50KGS.... (mã hs gao tâm viêt na/ mã hs của gao tâm viêt)
Nếp Việt Nam, 100% tấm... (mã hs nếp việt nam 1/ mã hs của nếp việt nam)
Tấm gạo nếp Việt Nam 100%tấm xuất khẩu (Long An); Đóng trong bao PP: tịnh 50kg/bao, cả bì 50,12kg/bao. Cấp mien phi 1% bao rỗng dự phòng theo hàng. Cứơc tàu (F) 6,4usd/T, Bảo hiểm(I) 0,5643usd/T... (mã hs tấm gạo nếp việ/ mã hs của tấm gạo nếp)
GẠO (504), 100% TẤM... (mã hs gạo 504 100%/ mã hs của gạo 504 1)
Tấm (dùng để sản xuất bia). Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng bao đồng nhất 50kg/bao. Đóng cả bao bì đồng nhất 50,25kg/bao... (mã hs tấm dùng để sả/ mã hs của tấm dùng để)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 10:Ngũ cốc