cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Hạt diệm mạch (Chenopodium quinoa)
Hạt diệm mạch (Chenopodium quinoa)
Hạt diệm mạch (Chenopodium quinoa)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Hạt diệm mạch (Chenopodium quinoa)
Hạt Quinoa Đỏ Organic- Organic Red Quinoa, 500g, hàng mới 100%... (mã hs hạt quinoa đỏ o/ mã hs của hạt quinoa đ)
Hạt Quinoa đỏ (Hạt diêm mạch, hàng mới 100%, đóng 80 bao(25Kgs/bao), nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BTC).... (mã hs hạt quinoa đỏ/ mã hs của hạt quinoa đ)
Hạt Quinoa đen (Hạt diêm mạch, hàng mới 100%, đóng 80 bao(25Kgs/bao), nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BTC).... (mã hs hạt quinoa đen/ mã hs của hạt quinoa đ)
Hạt Quinoa trắng (Hạt diêm mạch, hàng mới 100%, đóng 80 bao (25Kgs/bao), nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BTC).... (mã hs hạt quinoa trắn/ mã hs của hạt quinoa t)
Hạt Quinoa hữu cơ (hạt diêm mạch hữu cơ), Organic white quinoa, tên khoa học: Chenopodium quinoa willd, 25 kgs/ Bao, Hàng Mới 100%... (mã hs hạt quinoa hữu/ mã hs của hạt quinoa h)
Hạt diệm mạch khô Quinoa Bio grain 500gr
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 10:Ngũ cốc