cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Hạt diệm mạch (Chenopodium quinoa)
Hạt diệm mạch (Chenopodium quinoa)
Hạt diệm mạch (Chenopodium quinoa)

Bạn đang xem mã HS 10085000: Hạt diệm mạch (Chenopodium quinoa)


Đang cập nhật...