cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Dầu đậu phộng (15kg/can), hàng mẫu... (mã hs dầu đậu phộng/ mã hs của dầu đậu phộn)
Dầu Cook (X) (dầu lạc),(5l x 4 Chai/Thùng)... (mã hs dầu cook x d/ mã hs của dầu cook x)
Dầu ăn hiệu Cook (51*4 chai/thùng) (quà tết cho công nhân viên công ty)... (mã hs dầu ăn hiệu coo/ mã hs của dầu ăn hiệu)
Dầu Cook (X) TA,(5L x 4 chai/Thùng)... (mã hs dầu cook x ta/ mã hs của dầu cook x)
Dầu Cook (X),(5l x 4 Chai/Thùng... (mã hs dầu cook x5/ mã hs của dầu cook x)
Dầu lạc dùng làm thực phẩm loại 5L/chai, 4 chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu lạc dùng là/ mã hs của dầu lạc dùng)
Dầu lạc hiệu cái lân loại 1L/chai, 12 chai/thùng, hàng mới 100%, 12 kg/thùng... (mã hs dầu lạc hiệu cá/ mã hs của dầu lạc hiệu)
Phần III:MỠ VÀ DẦU ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM TÁCH TỪ CHÚNG; MỠ ĂN ĐƯỢC ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC LOẠI SÁP ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT
Chương 15:Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; mỡ ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật