cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Của dừa
Dầu dừa đã hydro hóa, đã tinh chế. RBD Hydrogenated Coconut Oil. IFFCO PRO ICM35. Nguyên liệu dùng để sản xuất.... (mã hs dầu dừa đã hydr/ mã hs của dầu dừa đã h)
Dầu dừa đã được hydro hóa (nguyên liệu NK trực tiếp phục vụ sản xuất kẹo)- RBD Hydrogenated Coconut Oil (Mã NL 200176)... (mã hs dầu dừa đã được/ mã hs của dầu dừa đã đ)
Phần III:MỠ VÀ DẦU ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM TÁCH TỪ CHÚNG; MỠ ĂN ĐƯỢC ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC LOẠI SÁP ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT
Chương 15:Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; mỡ ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật