cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Có nồng độ cồn không quá 1,14% tính theo thể tích
Rượu Hồ Lan 750ml/chai... (mã hs rượu hồ lan 750/ mã hs của rượu hồ lan)
Rượu Lúa mới 750 ml 39.5%... (mã hs rượu lúa mới 75/ mã hs của rượu lúa mới)
Rượu Nếp mới 500ml 30%, 12 chai/thùng... (mã hs rượu nếp mới 50/ mã hs của rượu nếp mới)
Rượu Nếp mới 700ml 40%, 12 chai/thùng... (mã hs rượu nếp mới 70/ mã hs của rượu nếp mới)
Rượu Sân Đình 390ml- 30% (Nếp cẩm) (S2047)... (mã hs rượu sân đình 3/ mã hs của rượu sân đìn)
Rượu Sân Đình 400ml- 29.5% (Táo mèo) (S2041)... (mã hs rượu sân đình 4/ mã hs của rượu sân đìn)
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 22:Đồ uống, rượu và giấm