cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Các chính sách áp dụng với mã HS này

STT Chính sách Ngày áp dụng Tình trạng Chi tiết
1 Lượng hạn ngạch thuế quan thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu hàng năm cam kết tại Hiệp Định CPTPP 29/02/2020 Đang có hiệu lực Xem chi tiết
2 Hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2020 29/02/2020 Đang có hiệu lực Xem chi tiết
3 Danh mục hàng hóa quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu Xem chi tiết
4 Mục 11: Bảng mã số HS đối với danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam Xem chi tiết
5 Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập Xem chi tiết
6 Danh mục chi tiết theo mã HS đối với nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá Xem chi tiết

Đang cập nhật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với mặt hàng này.