cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Nguyên liệu sản xuất thuốc lá: Lá thuốc lá... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
Lá thuốc lá đã tước cọng toàn phần, sấy bằng không khí nóng (chưa chế biến) (AA21MC).
Lá thuốc lá đã tước cọng một phần, đã sấy.
[HNTQ] Lá thuốc lá Brazil tách cọng loại C2W2011
HNTQ - Thuốc lá lá đã tách cọng -Tabacs unmanufactured Preblend 015OVN (strips)(nguyên liệu SX thuốc lá điếu)
Tobacco unmanufactured preblend 015OVN (Strips)- Thuốc lá lá đã tách cọng (nguyên liệu SX thuốc lá điếu)
HNTQ - Thuốc lá lá đã tách cọng -Tabacs unmanufactured Preblend 015OVN (strips)(nguyên liệu SX thuốc lá điếu)
Tobacco unmanufactured preblend 015OVN (Strips)- Thuốc lá lá đã tách cọng (nguyên liệu SX thuốc lá điếu)
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 24:Thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến