cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Cọng thuốc lá
SỢI THUỐC LÁ, HÀNG MẪU, MỚI 100% (GIẤY PHÉP NK SỐ 1456/BCT-XNK)... (mã hs sợi thuốc lá h/ mã hs của sợi thuốc lá)
Cọng thuốc lá Trung Quốc loại B1CL... (mã hs cọng thuốc lá t/ mã hs của cọng thuốc l)
Phế liệu cọng thuốc lá, dùng cho sản xuất phân bón... (mã hs phế liệu cọng t/ mã hs của phế liệu cọn)
Cọng lá thuốc lá, đã được sấy khô bằng khí nóng, loại Virginia... (mã hs cọng lá thuốc l/ mã hs của cọng lá thuố)
Cọng thuốc lá
Cọng lớn, cọng nhỏ (đường kính>1,5mm, độ ẩm 9-10%)
[HNTQ] - Cọng thuốc lá SG1006179. Hàng mới 100%
[HNTQ] - Cọng thuốc lá SG1007585. Hàng mới 100%
[HNTQ] - Cọng thuốc lá SG1008723B. Hàng mới 100%
[HNTQ] Cọng thuốc lá ( STEM TOBACCO V-4VLBV CN 2010/1006637) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3151/KNQ/C47I (Ngày 14/12/2011)
[HNTQ] Cọng thuốc lá (STEM TOBACCO V- 2VLBV BR 2011/1007585) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 312/KNQ/C47I (Ngày 06/02/2012)
[HNTQ] Cọng thuốc lá (STEM TOBACCO V- 4VLBV CN 2010/1006637) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 275/KNQ/C47I (Ngày 02/02/2012)
[HNTQ] Cọng thuốc lá (STEM TOBACCO V-5VLXV IN 2010/1005803) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số:662/KNQ/C47I (Ngày 05/03/2012)
Cọng thuốc lá ( V-4VLBV CN 2010/1006637) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3151/KNQ/C47I (Ngày 14/12/2011)
Cọng thuốc lá (LEAF TOBACCO V-2VLBV BR 2011/1007585) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3133/KNQ/C47I (Ngày 12/12/2011)
Cọng thuốc lá (LEAF TOBACCO V-4VLBV CN 2010/1006638) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3003/KNQ/C47I (Ngày 01/12/2011)
Cọng thuốc lá (STEM TOBACCO V-2VLBV BR 2011/1007585) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3133/KNQ/C47I (Ngày 12/12/2011)
Cọng thuốc lá (STEM TOBACCO V-2VLBV BR 2011/1008073) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 174/KNQ/C47I (Ngày 16/01/2012)
Cọng thuốc lá SG1003894A. Hàng mới 100%
Cọng thuốc lá SG1003894A. Hàng mới 100% - HNTQ
Cọng thuốc lá SG1006637. Hàng mới 100%
Cọng thuốc lá SG1006637. Hàng mới 100% - HNTQ
Cọng thuốc lá SG1007585. Hàng mới 100%
Cọng thuốc lá SG1007585. Hàng mới 100% - HNTQ
HNTQ - Cọng thuốc lá SG1003894A. Hàng mới 100%
HNTQ - Cọng thuốc lá SG1006637. Hàng mới 100%
HNTQ - Cọng thuốc lá SG1007585. Hàng mới 100%
Nguyên liệu SX thuốc lá điếu: Cọng thuốc lá Brazil - Loại LS/B - BRAZILIAN LONG STEM TOBACCO, CROP 2011 (GRADE: LS/B) - Hàng miễn nộp thuế VAT theo: Thông tư 129/2008/TT-BTC (26/12/2008)
Cọng thuốc lá (LEAF TOBACCO V-4VLBV CN 2010/1006638) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3003/KNQ/C47I (Ngày 01/12/2011)
[HNTQ] Cọng thuốc lá ( STEM TOBACCO V-4VLBV CN 2010/1006637) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3151/KNQ/C47I (Ngày 14/12/2011)
[HNTQ] Cọng thuốc lá (STEM TOBACCO V- 2VLBV BR 2011/1007585) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 312/KNQ/C47I (Ngày 06/02/2012)
[HNTQ] Cọng thuốc lá (STEM TOBACCO V- 4VLBV CN 2010/1006637) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 275/KNQ/C47I (Ngày 02/02/2012)
[HNTQ] Cọng thuốc lá (STEM TOBACCO V-5VLXV IN 2010/1005803) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số:662/KNQ/C47I (Ngày 05/03/2012)
Cọng thuốc lá ( V-4VLBV CN 2010/1006637) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3151/KNQ/C47I (Ngày 14/12/2011)
Cọng thuốc lá (LEAF TOBACCO V-2VLBV BR 2011/1007585) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3133/KNQ/C47I (Ngày 12/12/2011)
Cọng thuốc lá (LEAF TOBACCO V-4VLBV CN 2010/1006638) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3003/KNQ/C47I (Ngày 01/12/2011)
Cọng thuốc lá (STEM TOBACCO V-2VLBV BR 2011/1007585) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 3133/KNQ/C47I (Ngày 12/12/2011)
Cọng thuốc lá (STEM TOBACCO V-2VLBV BR 2011/1008073) Hàng nhập từ KNQ Hòa Việt theo Tờ khai nhập KNQ số: 174/KNQ/C47I (Ngày 16/01/2012)
Nguyên liệu SX thuốc lá điếu: Cọng thuốc lá Brazil - Loại LS/B - BRAZILIAN LONG STEM TOBACCO, CROP 2011 (GRADE: LS/B) - Hàng miễn nộp thuế VAT theo: Thông tư 129/2008/TT-BTC (26/12/2008)
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 24:Thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến