cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác
Loại khác
+ 1
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Thuốc lá điếu hiệu: FURONG WANG, 20 điếu/ bao, 10 bao/cây, 50 cây/kiện (tổng 80 kiện). hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá điếu h/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá Marlboro Gold (Box) (50 tút/kiện, 10 bao/tút, 20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá marlbo/ mã hs của thuốc lá mar)
Thuốc lá Mevius Original Blue (50 tút/kiện, 10 bao/tút, 20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá mevius/ mã hs của thuốc lá mev)
Thuốc lá Sobranie Black Russian (25 tút/kiện, 10 bao/tút, 20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá sobran/ mã hs của thuốc lá sob)
Thuốc lá điếu Dunhill Red (50 tút/kiện, 10 bao/tút, 20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá điếu d/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu Kent SS Spark (50 tút/kiện, 10 bao/tút, 20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá điếu k/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu State Express 555 Gold (50 tút/kiện, 10 bao/tút, 20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá điếu s/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu Chunghwa, 10.000 điếu/kiện, mới 100%.... (mã hs thuốc lá điếu c/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu Zhenlong, 10.000 điếu/kiện, mới 100%.... (mã hs thuốc lá điếu z/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu Nanjing, 14,400 điếu/kiện, mới 100%.... (mã hs thuốc lá điếu n/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu: HEETS (không kèm IQOS) (10.000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điện tử hiệu HEETS (20 điếu/ bao, 10 bao/tút, 50 tút/ kiện),(không có pin và dụng cụ điện tử đi kèm)... (mã hs thuốc lá điện t/ mã hs của thuốc lá điệ)
Thuốc lá điếu BLUE ICE BLAST (10,000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu b/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu WUYESHEN (10,000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu w/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá hiệu DUNHILL SWITCH 20 điếu/ hộp, 10hộp/cây, 50 cây/thùng. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá hiệu d/ mã hs của thuốc lá hiệ)
Thuốc lá điếu Furongwang, 10,000 điếu/kiện, mới 100%.... (mã hs thuốc lá điếu f/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu Yunyan, 10,000 điếu/kiện, mới 100%.... (mã hs thuốc lá điếu y/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá EURO RED- 1 thùng:50 hộp x 10 gói x 20 điếu... (mã hs thuốc lá euro r/ mã hs của thuốc lá eur)
Thuốc lá EURO BLUE- 1 thùng:50 hộp x 10 gói x 20 điếu... (mã hs thuốc lá euro b/ mã hs của thuốc lá eur)
Thuốc lá EURO GOLD- 1 thùng:50 hộp x 10 gói x 20 điếu... (mã hs thuốc lá euro g/ mã hs của thuốc lá eur)
Thuốc lá EURO SILVER- 1 thùng:50 hộp x 10 gói x 20 điếu... (mã hs thuốc lá euro s/ mã hs của thuốc lá eur)
Thuốc lá điếu loại GOLDEN BRIDGE (TW84,3mg) CIGARETTES. Một thùng 50 tút. Một tút 10 bao. 1 bao 20 điếu.... (mã hs thuốc lá điếu l/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu Peony, 10,000 điếu/kiện, mới 100%.... (mã hs thuốc lá điếu p/ mã hs của thuốc lá điế)
THUỐC LÁ ĐIẾU U2 RED-FULL FLAVOUR-EEC PICTORIAL HEALTH WARNING 20ĐIẾUx10GÓIx50CÂY... (mã hs thuốc lá điếu u/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu GOLDEN BRIDGE (10.000 điếu/kiện, mới 100%)... (mã hs thuốc lá điếu g/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu JIN HUA CHA (10,000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu j/ mã hs của thuốc lá điế)
THUỐC LÁ ZON KING FULL FLAVOUR CIGTS 20'S- 20ĐIẾUx10GÓIx50CÂY... (mã hs thuốc lá zon ki/ mã hs của thuốc lá zon)
Thuốc lá điếu ORIS (10000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu o/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu- TEXAS 5 FTKS AMERICAN BLEND (FF) 20'S Cigarettes, hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá điếu/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu ALISHAN (10,000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu a/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá Davidoff Gold... (mã hs thuốc lá davido/ mã hs của thuốc lá dav)
Thuốc lá Camel Filter Box... (mã hs thuốc lá camel/ mã hs của thuốc lá cam)
Thuốc lá Lucky Strike Fizzy Yellow... (mã hs thuốc lá lucky/ mã hs của thuốc lá luc)
Thuốc lá điếu ESSE Charge (50 cây/ kiện, 10 bao/ cây, 20 điếu/ bao) mới 100%... (mã hs thuốc lá điếu e/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu TAHWA (10000 điếu/kiện)... (mã hs thuốc lá điếu t/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu, hiệu Mevius (20 điếu/bao)... (mã hs thuốc lá điếu/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá Esse Change; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá esse c/ mã hs của thuốc lá ess)
Thuốc lá Esse Special Gold; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá esse s/ mã hs của thuốc lá ess)
Thuốc lá Liqun Long Filter; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá liqun/ mã hs của thuốc lá liq)
Thuốc lá Yuxi Red King Size; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá yuxi r/ mã hs của thuốc lá yux)
Thuốc lá Ashima Gold Hard Pack; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá ashima/ mã hs của thuốc lá ash)
Thuốc lá State Express 555 Gold; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá state/ mã hs của thuốc lá sta)
Thuốc lá Yuxi Harmony King Size; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá yuxi h/ mã hs của thuốc lá yux)
Thuốc lá Double Happiness Classic Deluxe; Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao.... (mã hs thuốc lá double/ mã hs của thuốc lá dou)
Thuốc lá Yun Yan Special King Size Soft Pack (Chinese HW); Quy cách: 50 cây/thùng x 10 bao/cây x 20 điếu/bao... (mã hs thuốc lá yun ya/ mã hs của thuốc lá yun)
Thuốc lá điếu Manchester, 10.000 điếu/kiện, mới 100%... (mã hs thuốc lá điếu m/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá bao D&J (20'S Full Flavour) English (01 thùng 500 bao, 01 bao 20 điếu). Sản phẩm được sx từ NPL nhập khẩu... (mã hs thuốc lá bao d&/ mã hs của thuốc lá bao)
Thuốc lá bao Gold Seal (10'S Red) French Siri (01 bao 10 điếu; 01 thùng 1000 bao). Sản phẩm được sx từ NPL nhập khẩu... (mã hs thuốc lá bao go/ mã hs của thuốc lá bao)
Thuốc lá điếu MEIGUIHUA (20 điếu/bao, 10 bao/tút, 50 tút/thùng)... (mã hs thuốc lá điếu m/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu Capital (20's Nano White) (20 điếu/bao, 10 bao/tút, 50 tút/thùng)... (mã hs thuốc lá điếu c/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu hiệu A8hima (20 điếu/bao; 10 bao/tút, 50 tút/ thùng). Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá điếu h/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu ALL&HAN (DEMI) (20 điếu/bao,10 bao/tút, 50 tút/thùng)... (mã hs thuốc lá điếu a/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá bao Capital (20'S Classic Blue) English (01 thùng 500 bao) (01 bao 20 điếu)... (mã hs thuốc lá bao ca/ mã hs của thuốc lá bao)
Thuốc lá điếu nhãn hiệu Luffman RED, (20 điếu/gói x 500 gói/thùng), sản xuất tại Việt Nam, (Không thể hiện xuất xứ trên bao bì). Hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá điếu n/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá bao Tex Full Flavour (01 bao 20 điếu; 01 thùng 500 bao). Sản phẩm được sx từ NPL nhập khẩu... (mã hs thuốc lá bao te/ mã hs của thuốc lá bao)
Thuốc lá bao Oris (20'S Slim Menthol) Libya (01 thùng 500 bao) (01 bao 20 điếu)... (mã hs thuốc lá bao or/ mã hs của thuốc lá bao)
Thuốc lá điếu SEVENWOLVES (20 điếu/bao, 10 bao/tút, 50 tút/thùng)... (mã hs thuốc lá điếu s/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá điếu Lotus Cigar Flavour (20 điếu/bao, 10 bao/tút, 50 tút/thùng)... (mã hs thuốc lá điếu l/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc SG bao... (mã hs thuốc sg bao/ mã hs của thuốc sg bao)
Thuốc SG cây... (mã hs thuốc sg cây/ mã hs của thuốc sg cây)
Thuốc Kent cây... (mã hs thuốc kent cây/ mã hs của thuốc kent c)
Thuốc lá 555 bao... (mã hs thuốc lá 555 ba/ mã hs của thuốc lá 555)
Thuốc lá 555 cây... (mã hs thuốc lá 555 câ/ mã hs của thuốc lá 555)
Thuốc lá Kent bao... (mã hs thuốc lá kent b/ mã hs của thuốc lá ken)
Thuốc TL slim cây... (mã hs thuốc tl slim c/ mã hs của thuốc tl sli)
Thuốc lá Dunhill bao... (mã hs thuốc lá dunhil/ mã hs của thuốc lá dun)
Thuốc TL du lịch gói... (mã hs thuốc tl du lịc/ mã hs của thuốc tl du)
Thuốc lá Marlboro bao... (mã hs thuốc lá marlbo/ mã hs của thuốc lá mar)
Thuốc Mild Mevius cây... (mã hs thuốc mild mevi/ mã hs của thuốc mild m)
Thuốc lá hộp thiếc hộp... (mã hs thuốc lá hộp th/ mã hs của thuốc lá hộp)
Thuốc TL slim bao giấy... (mã hs thuốc tl slim b/ mã hs của thuốc tl sli)
Thuốc lá Caraven"A" bao... (mã hs thuốc lá carave/ mã hs của thuốc lá car)
Thuốc lá Mild Mevius bao... (mã hs thuốc lá mild m/ mã hs của thuốc lá mil)
Thuốc lá White Horse bao... (mã hs thuốc lá white/ mã hs của thuốc lá whi)
Thuốc lá điếu bao cứng hiệu Canyon... (mã hs thuốc lá điếu b/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá Vinataba bao 10g (sản xuất tại công ty Thuốc Lá Sài Gòn)... (mã hs thuốc lá vinata/ mã hs của thuốc lá vin)
Thuốc lá 555- bao 10g (sản xuất tại: Công ty Liên doanh Vina- Bat)... (mã hs thuốc lá 555 b/ mã hs của thuốc lá 555)
Thuốc lá Carven A bao 10g (sản xuất tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn)... (mã hs thuốc lá carven/ mã hs của thuốc lá car)
Thuốc lá Thăng Long bao giấy 10g (sản xuất tại Công ty Thuốc Lá Thăng Long)... (mã hs thuốc lá thăng/ mã hs của thuốc lá thă)
Thuốc lá bao AMROKGANG (50bxs/10pkts/20stks). DO Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá bao am/ mã hs của thuốc lá bao)
Thuốc lá 555 Gold 20s... (mã hs thuốc lá 555 go/ mã hs của thuốc lá 555)
Thuốc lá Cigar H.a.v Black&gold... (mã hs thuốc lá cigar/ mã hs của thuốc lá cig)
Thuốc lá Craven "a" Ks Classic Goi... (mã hs thuốc lá craven/ mã hs của thuốc lá cra)
Sợi thuốc lá xuất khẩu... (mã hs sợi thuốc lá xu/ mã hs của sợi thuốc lá)
Thuốc Marl Ice... (mã hs thuốc marl ice/ mã hs của thuốc marl i)
Thuốc ChampionS... (mã hs thuốc champions/ mã hs của thuốc champi)
Thuốc lá Kent cây... (mã hs thuốc lá kent c/ mã hs của thuốc lá ken)
Thuốc lá điếu đầu lọc bao cứng ASALI 84C-I (1 bao 20 điếu, 1 thùng 1 barrel 500 bao)... (mã hs thuốc lá điếu đ/ mã hs của thuốc lá điế)
Thuốc lá bao, Nhãn hiệu ASTRO FULL FLAVOR, (20 điếu/gói x 500 gói/thùng), sản xuất tại Việt Nam (không thể hiện xuất xứ trên bao bì). Hàng mới 100%... (mã hs thuốc lá bao n/ mã hs của thuốc lá bao)
Thuốc lá bao TOZ(MK) FULL FLAVOR(1 bao 20 điếu, 1 thùng 500 bao)(150 thùng x 500 bao 75.000 bao 1.500.000 điếu) 1 CS 1 BBL 1 Thùng... (mã hs thuốc lá bao to/ mã hs của thuốc lá bao)
Thuốc lá điếu đầu lọc Davidoff Classic (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (20 điếu/gói - 10 gói/tút - 500góit/thùng)
Thuốc lá điếu đầu lọc Davidoff Lights (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (20 điếu/gói - 10 gói/tút - 500góit/thùng)
Thuốc lá điếu Kent 8MG HD(Kent HD Blue Futura) (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (20 điếu/gói - 10 gói/tút - 50 tút/thùng)
Thuốc lá điếu Kent Cap Switch(Kent Convertible) (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (20 điếu/gói - 10 gói/tút - 50 tút/thùng)
Thuốc lá điếu Kent Nanotek Neo (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (20 điếu/gói - 10 gói/tút - 50 tút/thùng)
Thuốc lá điếu đầu lọc Davidoff Classic (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (20 điếu/gói - 10 gói/tút - 500góit/thùng)
Thuốc lá điếu đầu lọc Davidoff Lights (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (20 điếu/gói - 10 gói/tút - 500góit/thùng)
Thuốc lá điếu Kent 8MG HD(Kent HD Blue Futura) (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (20 điếu/gói - 10 gói/tút - 50 tút/thùng)
Thuốc lá điếu Kent Cap Switch(Kent Convertible) (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (20 điếu/gói - 10 gói/tút - 50 tút/thùng)
Thuốc lá điếu Kent Nanotek Neo (làm từ lá thuốc lá), mới 100% (20 điếu/gói - 10 gói/tút - 50 tút/thùng)
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 24:Thuốc lá và nguyên liệu thay thế thuốc lá lá đã chế biến