cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Xi măng trắng, đã hoặc chưa pha màu nhân tạo
AALBORG WHITE BRAND WHITE PORTLAND CEMENT 40KG CEM I 52.5N- Xi măng pooc lăng trắng. (40kg/ bao, Hiệu AALBORG). Hàng mới 100%... (mã hs aalborg white b/ mã hs của aalborg whit)
KNIGHT BRAND WHITE PORTLAND CEMENT 40KG CEM I 52.5N (XI MĂNG TRẮNG DÙNG SẢN XUẤT BỘT TRÉT TƯỜNG)... (mã hs knight brand wh/ mã hs của knight brand)
NLSX Bột Trét: Xi măng Portland trắng CEM I 52.5N, hiệu KNIGHT BRAND (không chịu nhiệt, chịu lửa), đã đóng gói 40kgs/bao, Hàng mới 100%. Cas: 65997-15-1, không KBHC... (mã hs nlsx bột trét/ mã hs của nlsx bột tré)
NLSX Bột Trét Tường:Xi măng Portland trắng CEM I 52.5N (không chịu nhiệt, chịu lửa), hiệu KNIGHT BRAND, đã đóng gói 40kgs/bao,Hàng mới 100%. (nhà sx:AALBORG PORTLAND MALAYSIA SDN BHD), Cas:65997-15-1... (mã hs nlsx bột trét t/ mã hs của nlsx bột tré)
Xi măng Poóclăng trắng
CEMENT TRắNG HIệU TIGER
CEMENT TRắNG HIệU WHITE ELEPHANT
CEMENT TRắNG HIệU WHITE TIGER
CEMENT TRắNG SCG EXTRA QUALITY
cement white elephant
CIMENT TắNG HIệU WHITE TIGER
CIMENT TRắNG HIệU WHITE ELEPHANT
CIMENT WHITE TIGER
KNIGHT BRAND - WHITE PORTLAND CEMENT ( XI MANG TRANG CHUA PHA MAU NHAN TAO, DUNG SX BOT TRET TUONG)
NLSX sơn : Xi măng trắng hiệu "White Elephant" - mới 100%
WHITE CEMENT -quot;UNICORN BRAND-quot; - xi măng trắng dùng trong xây dựng hàng mới 100%, 40kg/bao, 630 bao/20. TC 3150 bao.
WHITE CEMENT -quot;UNICORN BRAND-quot; -xi măng trắng dùng trong xây dựng hàng mới 100%, 40kg/bao, 630bao/cont20.TC:3150bao.
WHITE CEMENT SCG EXTRA QUALITY BRAND - xi măng trắng dùng trong xây dựng hàng mới 100%.
WHITE CEMENT SCG PCW 50 BRAND - xi măng trắng dùng trong xây dựng, hàng mới 100%.
Xi mang trang Aalborg
XI MANG TRANG CON VOI
xi măng trắng dùng trong xd hiệu scg extra quality
XI MĂNG TRắNG DùNG TRONG XD SCG PCW 50 HàNG MớI 100%
XI MANG TRANG ELEPHANT
Xi mang trang hieu AALBORG
Xi Măng Trắng Hiệu Con Cọp
Xi Măng Trắng Hiệu Con Voi
Xi măng trắng hiệu con voi (1250 bao, 40kg/bao) (White Porland Cement "WHITE ELEPHANT" BRAND )
Xi mang trang hieu ELEPHANT
Xi mang trang hieu TIGER
Xi mang trang hieu UNICORN
XI MĂNG TRắNG HIệU WHITE ELEPHANT
XI MĂNG TRắNG HIệU WHITE ELEPHANT BRAND
xi măng trắng hiệu white elephant hàng mới 100%
Xi măng trắng nhãn hiệu " TIGER " loại 40Kg/bao. Hàng mới 100%.
Xi măng trắng Portland hiệu EN 197-1 CEM I 52,5 R
Xi mang trang SCG EXTRA QUALITY BRAND
Xi mang trang SCG-Extra quality Brand
Xi mang trang SCG-PCW50 Brand
XI MANG TRANG TIGER
Xi mang trang Unicorn
Xi măng trắng Unicorn
Xi Măng Trắng White cement White Elephant Brand đóng bao PP 40kgs/bao.Hàng mới 100%
Xi măng trắng White Elephant 40kg/ bao
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 25:Muối; lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao, vôi và xi măng