cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
(Mục 1 TK): Quặng chì (dạng cục).
Xỉ có chứa thành phần chủ yếu là chì.
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 26:Quặng, xỉ và tro