cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn (SEN)
Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn (SEN)
Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn (SEN)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn (SEN)
Nguyên liệu dầu gốc dùng cho sản xuất BASE OIL HSB 150N, 20000KG/FLEXITANK... (mã hs nguyên liệu dầu/ mã hs của nguyên liệu)
Dầu gốc đã tinh chế có hàm lượng dầu mỏ trên 70%, dùng để sản xuất dầu bôi trơn mã HSB 150N (DAESAN), hàng chứa trong Flexi bag đặt tong container, nhà sản xuất Hyundai and Shell, hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc đã tinh/ mã hs của dầu gốc đã t)
Dầu gốc SP500T ISO tank 20T là dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn, hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% #39575200-05100E010... (mã hs dầu gốc sp500t/ mã hs của dầu gốc sp50)
Dầu gốc NA30 Iso tank 22KL là dầu khoáng đã tinh chế dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% #39210804-05000E000... (mã hs dầu gốc na30 is/ mã hs của dầu gốc na30)
Nguyên liệu dùng sản xuất dầu bôi trơn: Dầu gốc 500N- BASE OIL 500N, Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
Paraffin Wax dạng lỏng có mã sản phẩm: 3FW-2354P2. Sử dụng để pha loãng và khử độ dính của nhựa Polyester.... (mã hs paraffin wax dạ/ mã hs của paraffin wax)
Dầu gốc khoáng, loại Base oil SN 500 (là nguyên liệu cơ bản đã tinh chế, nguồn gốc từ dầu mỏ, hàm lượng bitum từ 70% khối lượng trở lên, có nhiều công dụng chế biến)- Hàng mới 100%.... (mã hs dầu gốc khoáng/ mã hs của dầu gốc khoá)
Dầu gốc Solvent Exxsol D80 NA30E ISO tank 20T là dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn, hàm lượng bitum trên 70%, mới 100% #39570120-05100E010... (mã hs dầu gốc solvent/ mã hs của dầu gốc solv)
Dầu tellus S2 MX32 (209 lit/ thùng) (dầu Shell) có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ. Hàng đã đóng thuế BVMT nơi sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs dầu tellus s2 m/ mã hs của dầu tellus s)
Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn và dầu máy công nghiệp BASE OIL BS 150... (mã hs dầu khoáng đã t/ mã hs của dầu khoáng đ)
Dầu gốc ARAMCO ULTRA 4... (mã hs dầu gốc aramco/ mã hs của dầu gốc aram)
Dầu gốc Kixx Lubo 150N (Kixx Lubo 150N) là dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn có chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, Hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc kixx lu/ mã hs của dầu gốc kixx)
Chất phụ trợ chế biến: NA-80; SỐ CAS:64742-54-7; TÊN KHOA HỌC: NA-80; CTHH: 0... (mã hs chất phụ trợ ch/ mã hs của chất phụ trợ)
Dầu gốc SN150 (dùng trong sản xuất dầu nhờn- Thuế BVMT sẽ được đóng tại địa phương khi sản xuất và bán ra thành phẩm)... (mã hs dầu gốc sn150/ mã hs của dầu gốc sn15)
Dầu cơ bản dùng sản xuất dầu bơi trơn. BASE OIL BS150 (21,880 lít 19.738 Tấn; 885 Usd/tấn). Hàng mới 100%... (mã hs dầu cơ bản dùng/ mã hs của dầu cơ bản d)
Dầu gốc BS 150 (dùng để chế biến dầu bôi trơn), hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc bs 150/ mã hs của dầu gốc bs 1)
Dầu gốc sản xuất dầu bôi trơn Base Oil 150N, đóng trong 05 Flexibag, hàng mới 100%, hàm lượng Bitum lớn hơn 70% khối lượng... (mã hs dầu gốc sản xuấ/ mã hs của dầu gốc sản)
EHC 110 (J500)- Dầu gốc dùng để sx dầu mỡ nhờn... (mã hs ehc 110 j500/ mã hs của ehc 110 j50)
Dầu gia công kim loại (dầu khoáng)... (mã hs dầu gia công ki/ mã hs của dầu gia công)
Dầu Khoáng tái chế SN-70 dùng để pha chế dầu bôi trơn... (mã hs dầu khoáng tái/ mã hs của dầu khoáng t)
Dầu gốc SN500 (dùng để chế biến dầu bôi trơn) hàm lượng dầu mỏ >75%, dùng trong công nghiệp, hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc sn500/ mã hs của dầu gốc sn50)
Dầu gốc khoáng dùng để sản xuất dầu nhờn Base oil KIXXLUBO 600N... (mã hs dầu gốc khoáng/ mã hs của dầu gốc khoá)
Dầu gốc (base oil) loại 500N có hàm lượng Bitum từ 70% trở lên dùng sản xuất dầu bôi trơn. Hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc base o/ mã hs của dầu gốc bas)
Dầu gốc nguyên liệu dùng để sản xuất dầu nhờn BASE OIL ETRO 4 (1 x F/BAG), hàm lượng Bitum trên 70%. Hãng sản xuất PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BHD. Hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc nguyên/ mã hs của dầu gốc nguy)
Dầu gốc dùng để pha chế dầu nhờn BASE OIL 150N (1 x F/BAG), hàm lượng Bitum trên 70%. Hãng sản xuất GS CALTEX CORPORATION. Hàng mới 100%... (mã hs dầu gốc dùng để/ mã hs của dầu gốc dùng)
Dầu máy may ZC15- Sewing oil ZC15 (1 phuy 200 lít), hàng mới 100%... (mã hs dầu máy may zc1/ mã hs của dầu máy may)
Dầu động cơ CF4/15W-40- Engine oil CF4/15W-40 (18L/drum), hàng mới 100%... (mã hs dầu động cơ cf4/ mã hs của dầu động cơ)
CHẤT PHỤ TRỢ CHẾ BIẾN: NA-80... (mã hs chất phụ trợ ch/ mã hs của chất phụ trợ)
A P/E CORE 2500 - Dầu gốc sản xuất dầu nhờn ( tỷ lệ hao hụt +/- 5%)
A P/E CORE 600 - Dầu gốc sản xuất dầu nhờn ( tỷ lệ hao hụt +/- 5%)
AP/E CORE 150- Dầu gốc dùng để sx dầu mỡ nhờn
AP/E CORE 2500- Dầu gốc dùng để sx dầu mỡ nhờn
AP/E CORE 600- Dầu gốc dùng để sx dầu mỡ nhờn
BASE OIL 150N - Dầu gốc sản xuất dầu nhờn ( tỷ lệ hao hụt +/- 5%)
Base Oil 150N- Dầu gốc dùng để sx dầu mỡ nhờn
Base oil 150N. Dầu gốc của dầu bôi trơn, dạng lỏng. Hàng mới 100%, đóng trong 01 bao trọng lượng 19640 kg (quy đổi 19640kg tương đương với 16772 lít)
BASE OIL 150SN.Dầu Gốc.Dùng để sản xuất dầu bôi trơn.Hàng mới 10%
BASE OIL 500N - Dầu gốc sản xuất dầu nhờn ( tỷ lệ hao hụt +/- 5%)
BASE OIL SN 150 (Dầu khoáng sản xuất dầu bôi trơn)
BASE OIL SN 300 (Recycle) - Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn.
BASE OIL SN 400 (Dầu khoáng sản xuất dầu bôi trơn)
BASE OIL SN 500 (RECYCLED) - Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn.
BASE OIL SN 70 (Dầu khoáng sản xuất dầu bôi trơn)
BASE OLI 150SN.Dầu Gốc.Nguyên liệu sản xuất dầu bôi trơn.hàng mới 100%
Dầu bôi trơn 20 lít/ thùng HV/FF RED 2000/20 dùng cho máy nén khí (hàng mới 100%)
Dầu bôi trơn của máy nén khí 011-00533-000 ( 5 galon / bình )
Dầu cơ bản dùng sản xuất dầu bôi trơn . BASE OIL 150N
Dầu cơ bản dùng sản xuất dầu bôi trơn . BASE OIL SN150
Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ ( dầu khoáng)- M3MC ( 183.8kg/Thung)
Dầu gốc , hàng mới 100%
Dầu gốc 600N
Dầu gốc 600N( nguyên liệu sản xuất dầu nhờn ) hàng mới 100%
Dầu gốc BS150 (nguyên liệu sản xuất dầu nhờn) hàng mới 100%
Dầu gốc dùng cho pha chế dầu nhờn BESE OIL 600N. Hàng rời, mới 100% chưa qua sử dụng
Dầu gốc dùng cho pha chế dầu nhờn SN150. Hàng rời, mới 100% chưa qua sử dụng
Dầu gốc dùng để pha chế dầu bôi trơn BASE OIL W 150, Hàng đóng trong thùng phuy, trọng lượng 169kg/thùng. Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, Tổng số 480 thùng
Dầu gốc dùng để pha chế dầu nhờn 150N
Dầu gốc dùng để pha chế dầu nhờn 600N
Dầu gốc dùng để sản xuất dầu nhờn BS 150 - Base Oil BS 150
Dầu gốc dùng để sản xuất dầu nhờn BS150 - Base Oil BS150
Dầu gốc pha chế dầu nhờn Base Oil SN 500 VIRGIN
Dầu gốc pha chế dầu nhờn Base Oil SN 80
Dầu gốc pha chế dầu nhờn Base Oil SN100
Dầu gốc pha chế dầu nhờn BASE OIL SN250
Dầu gốc pha chế dầu nhờn Base Oil SN500
Dầu gốc pha chế dầu nhờn Chevron Neutral oil 150R
Dầu gốc pha chế dầu nhờn Chevron Neutral oil 600R
Dầu gốc pha chế dầu nhờn IRPC THAI 500N G1 BO
Dầu gốc pha chế dầu nhờn IRPC THAI BS 150 G1 BO
Dầu gốc pha chế dầu nhờn NAPHTHENIC BASE OIL R-28
Dầu gốc pha chế dầu nhờn NAPHTHENIC BASE OIL SINH-22
Dầu gốc pha chế dầu nhờn NAPHTHENIC BASE OIL SNH-22
Dầu Gốc Pha Chế Dầu Nhờn SN150 BASE OIL MB
Dầu gốc pha chế dầu nhờn SN150 BASE OIL MB2W1040
Dầu gốc pha chế dầu nhờn VIETNAM SUZUKI 4W SJ10W-40
Dầu gốc pha chế dầu nhờn Virgin Base Oil SN500
Dầu gốc sản xuất dầu bôi trơn ( Basic oil 70N), 19,600.00 Kg/ Bag, 1 lít = 1 kg
Dầu gốc sản xuất dầu bôi trơn ( Basic Oil) 150N, 19.660 Kg/ bag; 1 lit = 1 kg
Dầu gốc sản xuất dầu bôi trơn ( Basic Oil) 150N, 20.000 Kg/ bag; 1 lit = 1 kg
Dầu gốc sản xuất dầu bôi trơn ( Basic Oil) 70N, 19.480 Kg/ bag; 1 lit = 1 kg
Dầu gốc sản xuất dầu bôi trơn ( Basic Oil) S150, 19460 Kg/ bag
Dầu gốc sản xuất dầu bôi trơn ( Basic Oil) S150, 21.820 Kg/ bag; 1kg = lit
Dầu gốc sản xuất dầu bôi trơn (Basic Oil) 70N, 18800 kg/Bag; 1 lít = 1 kg
Dầu Gốc SN 150 dùng để sản xuất dầu nhớt
Dầu Gốc SN 300 dùng để sản xuất dầu nhớt
dầu gốc SN 400, dùng để sản xuất dầu nhớt
Dầu gốc SN 500, dùng để sản xuất dầu nhớt
Dầu gốc SN 80 dùng để sản xuất dầu nhớt
Dầu gốc SN100
Dầu gốc SN150
Dầu gốc SN150(nguyên liệu sản xuất dầu nhờn) hàng mới 100%
Dầu gốc SN-500
Dầu gốc SN500 (nguyên liệu sản xuất dầu nhờn) hàng mới 100%
Dầu gốc SN500 dùng để pha chế dầu nhờn - hàng mới 100%
Dầu gốc SN-500.
Dầu gốc SN70 (nguyên liệu sản xuất dầu nhờn) hàng mới 100%
Dầu gốc SX dầu bôi trơn ( basic oil - yellow) hàng mói 100%
Dầu gốc SX dầu bôi trơn ( basic oil ) hàng mói 100%
Dầu gốc SX dầu bôi trơn ( basic oil ) hàng mới 100%
Dầu gốc SX dầu bôi trơn ( basic oil 150N) hàng mói 100%
Dầu khoáng ( dầu gốc) dùng để sx dầu bôi trơn Base oil 70N
Dầu khóang đã tinh chế đầ sản xuất dầu bôi trơn : BASE OIL SN500 ( GRP I )
Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn - White Mineral Oil
Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn ( RECYCLE BASE OIL SN 150) Hàng mới 100% ( =02 FLEXITANK)
Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn (VIRGIN BASE OIL SN500). Hàng mới 100%
Dầu khóang đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn : BASE OIL SN500 ( GROUP II )
Dầu khoáng đã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn: BASE OIL SN500; ORIGIN: Thailand
Dầu khoáng đã tinh chế dùng để sản xuất dầu nhờn, bôi trơn : Lubricating Oil SN-150. Dạng lỏng đóng gói đồng nhất trong phi 173kg/thùng, Hàng mới 100%
Dầu khoáng dùng để sản xuất dầu bôi trơn 170kg/g. Hàng mới 100%
Dầu khoáng gốc dùng sản xuất dầu bôi trơn- Base Oil 70N
Dầu khoáng MINERAL OIL
Dầu khoáng pha chế dầu bôi trơn - BS 150
Dầu khoáng sản xuất dầu bôi trơn - MVIN 40
Dầu khoáng sản xuất dầu bôi trơn CORE 150 (Dầu gốc)
Dầu khoáng sản xuất dầu bôi trơn CORE 2500 (Dầu gốc)
Dầu khoáng sản xuất dầu bôi trơn SN 500 (Dầu gốc)
DAU KHOANG SAN XUAT DAU BOI TRON-BASE OIL BS150
DAU KHOANG SAN XUAT DAU BOI TRON-BASE OIL EHC 110
DAU KHOANG SAN XUAT DAU BOI TRON-BASE OIL EHC 50
DAU KHOANG SAN XUAT DAU BOI TRON-BASE OIL SN150
DAU KHOANG SAN XUAT DAU BOI TRON-BASE OIL SN500
Dầu khoáng sx dầu bôi trơn - 60NRV
Dầu khoáng sx dầu bôi trơn - 60NRV-2
Dầu khoáng sx dầu bôi trơn - MBS ( 200kg/thung)
Dầu khoáng sx dầu bôi trơn - R-31V
Dầu khoáng sx dầu bôi trơn - R-96V
Dầu khoáng trắng số 10 ( White Oil No 10 , Tech 10), 23,668 lít đóng trong 01 Flexitank, hàng mới 100%, hàm lương Bitum lớn hơn 70% khối lượng.
Dầu nhiệt luyện dùng cho cơ khí chế tạo, ký hiệu CT No.4F-Korea.
Dầu silicon ( model:5010-18.9l) dầu khoáng,hiệu Fluke, hàng mới 100%
EHC 110 - Dầu gốc sản xuất dầu nhờn ( tỷ lệ hao hụt +/- 5%)
EHC 110 (J500)- Dầu gốc dùng để sx dầu mỡ nhờn
EHC 50 - Dầu gốc sản xuất dầu nhờn ( tỷ lệ hao hụt +/- 5%)
EHC 50 (J150)- Dầu gốc dùng để sx dầu mỡ nhờn
Hàng dầu gốc BS 150 dùng để sản xuất dầu nhớt
HB-EXXONMOBIL-NS1504 BULK - Dầu gốc sản xuất dầu nhờn
R05772A BASE OIL- Dầu gốc dùng để sx dầu mỡ nhờn
R05772A BASE OIL-Dầu gốc dùng để sx dầu mỡ nhờn
T110 (R05581A)- Dầu gốc dùng để sx dầu mỡ nhờn
T110 (R05881A) Base Oil- Dầu gốc dùng để sx dầu mỡ nhờn
T9 (R05495A)- Dầu gốc dùng để sx dầu mỡ nhờn
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 27:Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất