cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực (dầu phanh)
Dầu nóng.Hàng mới 100%... (mã hs dầu nónghàng m/ mã hs của dầu nónghàn)
Dầu phanh, hàng mới 100%... (mã hs dầu phanh hàng/ mã hs của dầu phanh h)
Dầu thủy lực dùng cho bộ phận hãm thủy lực của xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực dù/ mã hs của dầu thủy lực)
Dầu nhớt dùng cho thủy lực hiệu RAF SUPREMACY AW HYDRAULIC AW68-6x5L (1 UNK(CTN) 6 bình x5L/bình (1 UNK (CTN)30Lít), hàm lượng bi-tum trên 70%, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhớt dùng c/ mã hs của dầu nhớt dùn)
Dầu biến thế VHP (18l/Drun)... (mã hs dầu biến thế vh/ mã hs của dầu biến thế)
Dầu phanh-Break Oil (1l/ lọ)... (mã hs dầu phanhbreak/ mã hs của dầu phanhbr)
Dầu động cơ VHP (Gama HD40(18l/Drun)... (mã hs dầu động cơ vhp/ mã hs của dầu động cơ)
Dầu hộp số bánh răng VHP (Green Lube topax Oil 220(18l/Drun))... (mã hs dầu hộp số bánh/ mã hs của dầu hộp số b)
Dầu nhờn Motul Rubric HM 68_D200L có chứa hàm lượng khoáng Bi-tum lớn hơn 70% dùng để bôi trơn bánh răng vận hành hộp số. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn motul/ mã hs của dầu nhờn mot)
Dầu nhờn BECHEM Berusynth 46 H1_P20L có chứa hàm lượng khoáng Bi-tum lớn hơn 70% dùng để bôi trơn bánh răng vận hành hộp số. Hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn bechem/ mã hs của dầu nhờn bec)
LUBRICANT- Dầu bôi trơn... (mã hs lubricant dầu/ mã hs của lubricant d)
SUPER S MVI AW 68 HYDRAULIC FLUID 5 GALLON (Dầu thủy lực, 5 Gallon 18.9 lít/xô). Nhà sx: Smittys Supply, Icn. Hàng mới 100%... (mã hs super s mvi aw/ mã hs của super s mvi)
Dầu nhớt thủy lực (dầu bôi trơn hệ thống thủy lực), PTT Hydraulic 68, SAE: VG68, 18L/thùng, hàm lượng dầu thu được từ khoáng bitum trên 70%,mới 100%.NSX:PTT Oil and Retail Business Public Co., Ltd... (mã hs dầu nhớt thủy l/ mã hs của dầu nhớt thủ)
Dầu thủy lực KIV HM 100, distillates (petroleum) hydrotreated heavy paraffinic 90-99%, hàm lượng dầu mỏ >70% không chứa silicon (200 lít/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực ki/ mã hs của dầu thủy lực)
DẦU PHANH ANTI-RUST OIL (VETO-50/280)(1EA20L)-FS4000301... (mã hs dầu phanh anti/ mã hs của dầu phanh an)
Dầu thủy lực hbf4 (1 lọ 0.5 lít) dùng cho xe nâng. Hàng mới 100%, PO IP011637... (mã hs dầu thủy lực hb/ mã hs của dầu thủy lực)
Dầu thủy lực AW-32 (Dùng cho hệ thống ép nhựa trong máy thuỷ lực) (Paraffic Mineral Oil,Anti Oxidant,Corrosion Inhibitor). Mới 100%... (mã hs dầu thủy lực aw/ mã hs của dầu thủy lực)
Nhớt thủy lực, Hàng mới 100%... (mã hs nhớt thủy lực/ mã hs của nhớt thủy lự)
Nhớt thuỷ lực Gazpromneft HLP-68 (205 Lít/ Thùng). Hàng mới 100%... (mã hs nhớt thuỷ lực g/ mã hs của nhớt thuỷ lự)
Nguyên liệu sản suất dầu thủy lực MOT-503 (hàm lượng dầu khoáng >70%),(180kg/ thùng/1 thùng), hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
Dầu thủy lực ATF 6S SP-4(200l/thùng) để kiểm tra áp lực của van từ... (mã hs dầu thủy lực at/ mã hs của dầu thủy lực)
Dầu thủy lực, SK VEGA 68,1 DRUM 200L,hàng mới 100 %... (mã hs dầu thủy lực s/ mã hs của dầu thủy lực)
Dầu máy nén khí, SK COMPRESSOR OIL RS46, 20L/PL,hàng mới 100 %... (mã hs dầu máy nén khí/ mã hs của dầu máy nén)
Dầu thủy lực có chứa hàm lượng trên 70% là dầu nguồn gốc từ dầu mỏ, (dùng làm mát động cơ) HYDROSYS AW 46 (20 lít/ thùng), hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực có/ mã hs của dầu thủy lực)
Dầu cắt LC Multicut 15, 200 Lít/Thùng, có chứa hàm lượng dầu mỏ từ 70-80%.... (mã hs dầu cắt lc mult/ mã hs của dầu cắt lc m)
Dầu thủy lực. Hiệu:Sinopec (L-HM 68 ANTI-WEAR HYDRAULIC OIL\200L/thùng). Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực h/ mã hs của dầu thủy lực)
Dầu thủy lực UNITED HYDRO VESTA HYDRAULIC OIL H 68,1 thùng 18 lít, Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực un/ mã hs của dầu thủy lực)
Dầu bôi trơn- JXTGNipponOil&Energy FCL-525ST (200L/drum)... (mã hs dầu bôi trơn j/ mã hs của dầu bôi trơn)
Dầu thủy lực No.68 (1thùng200 lít)... (mã hs dầu thủy lực no/ mã hs của dầu thủy lực)
Dầu thắng Nomad Brake Fluid DOT 4, 250ml/chai, 24 chai/thùng, hàng mới 100%... (mã hs dầu thắng nomad/ mã hs của dầu thắng no)
Dầu thủy lực ENI OSO TEC(ISO VG32)(200lit/thùng)(561/TB-CNHP ngày 11.03.2016)... (mã hs dầu thủy lực en/ mã hs của dầu thủy lực)
Dầu thủy lực (Tellus S2M46- hãng Shell) cho thang tải hàng T12L004... (mã hs dầu thủy lực t/ mã hs của dầu thủy lực)
Dầu thủy lực Hydol AW 32 (200 lít/ thùng).Nguyên liệu đầu vào đã đóng thuế BVMT từ TK nhập số 102874768510/A11 ngày 17/09/2019. Hàng mới 100%.... (mã hs dầu thủy lực hy/ mã hs của dầu thủy lực)
Dầu thủy lực 68*209L/ thùng... (mã hs dầu thủy lực 68/ mã hs của dầu thủy lực)
Dầu thủy lực hbf4 (1 lọ 0.5 lít) dùng cho xe nâng. Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực hb/ mã hs của dầu thủy lực)
Dầu nhờn Mobil Velocite No.6_P20L,có chứa hàm lượng khoáng Bi-tum lớn hơn 70% dùng để bôi trơn bánh răng vận hành hộp số hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn mobil/ mã hs của dầu nhờn mob)
Dầu nhờn Shell Tellus S2 MX32_D209L,có chứa hàm lượng khoáng Bi-tum lớn hơn 70% dùng để bôi trơn bánh răng vận hành hộp số hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn shell/ mã hs của dầu nhờn she)
Dầu thủy lực Hydol AW 32 (200 lít/ thùng).Nguyên liệu đầu vào đã đóng thuế BVMT từ TK nhập số 102874768510/A11 ngày 17/09/2019. Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực hy/ mã hs của dầu thủy lực)
Nhớt cầu, dùng cho xe nâng... (mã hs nhớt cầu dùng/ mã hs của nhớt cầu dù)
Nhớt hộp số, dùng cho xe nâng... (mã hs nhớt hộp số dù/ mã hs của nhớt hộp số)
Nhớt máy, dùng trong xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs nhớt máy dùng/ mã hs của nhớt máy dù)
Dầu phanh, dùng trong hệ thống phanh xe nâng... (mã hs dầu phanh dùng/ mã hs của dầu phanh d)
NHOT SP HYDRAULIC OIL VG 68 (1 PHUY 200 LIT)... (mã hs nhot sp hydraul/ mã hs của nhot sp hydr)
Dầu phanh... (mã hs dầu phanh/ mã hs của dầu phanh)
Dầu thủy lực: VBC HYDRO BHW-68. Mới 100%... (mã hs dầu thủy lực v/ mã hs của dầu thủy lực)
Dầu thủy lực ENEOS SUPER HYRANDO 46 (200 lít/Phuy) (1 Pce~1 phuy)... (mã hs dầu thủy lực en/ mã hs của dầu thủy lực)
Nhớt thủy lực... (mã hs nhớt thủy lực/ mã hs của nhớt thủy lự)
Dầu thắng (dầu phanh)... (mã hs dầu thắng dầu/ mã hs của dầu thắng d)
Dầu bôi trơn Hydol Way 68X (200 lít/ thùng) nhà sản xuất Moresco, hàng đã đóng thuế BVMT Tk số 103062016150.Hàng mới 100%.... (mã hs dầu bôi trơn hy/ mã hs của dầu bôi trơn)
Dầu nhờn Tellus S2 MX46 (Hàm lượng dầu mỏ chứa trên 70% tổng lượng)... (mã hs dầu nhờn tellus/ mã hs của dầu nhờn tel)
Dầu thắng (phanh) (DOT3) hàng mới 100%... (mã hs dầu thắng phan/ mã hs của dầu thắng p)
Dầu thủy lực (HLP32) dùng cho bộ phận hãm thủy lực trong xe nâng, hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lực h/ mã hs của dầu thủy lực)
Dầu nóng loại L-QC320.Hàng mới 100%... (mã hs dầu nóng loại l/ mã hs của dầu nóng loạ)
Dầu Shell Tellus S2 MX 32 (20 Lít)... (mã hs dầu shell tellu/ mã hs của dầu shell te)
Dầu cắt gọt kim loại Tectyl Power 46 (20L/Thùng), Hàng mới 100%... (mã hs dầu cắt gọt kim/ mã hs của dầu cắt gọt)
Dầu thủy lực Tectyl Power 68 (200L/ Thùng). HÀNG MỚI 100%... (mã hs dầu thủy lực te/ mã hs của dầu thủy lực)
Dầu thủy lực-Tectyl Power 32 (200L/Thùng), Hàng mới 100%... (mã hs dầu thủy lựcte/ mã hs của dầu thủy lực)
Dầu thủy lực (Dùng cho hệ thống ép nhựa trong máy thuỷ lực) (Paraffic Mineral Oil,Anti Oxidant,Corrosion Inhibitor)... (mã hs dầu thủy lực d/ mã hs của dầu thủy lực)
Dầu thủy lực AW-46 (Dùng cho hệ thống ép nhựa trong máy thuỷ lực) (Paraffic Mineral Oil,Anti Oxidant,Corrosion Inhibitor)... (mã hs dầu thủy lực aw/ mã hs của dầu thủy lực)
Brake Fluid (dầu phanh)CALTEX BRK DOT3/4(hàng mới 100%)... (mã hs brake fluid dầ/ mã hs của brake fluid)
Hydraulic Oil (dầu thuỷ lực)IDEMITSU HYD OIL- D200(hàng mới 100%)... (mã hs hydraulic oil/ mã hs của hydraulic oi)
Dầu nhờn Motul Supraco 1030_D200L,có chứa hàm lượng khoáng Bi-tum lớn hơn 70% dùng để bôi trơn bánh răng vận hành hộp số, hàng mới 100%... (mã hs dầu nhờn motul/ mã hs của dầu nhờn mot)
Dầu thắng, Hàng mới 100%... (mã hs dầu thắng hàng/ mã hs của dầu thắng h)
Dầu thủy lực
VIT32, VIT45, VIT 68, VIT100, VIT220
Dầu dùng cho bộ hãm thủy lực (chứa hàm lượng trên 70% là dầu có nguồn gốc dầu mỏ) Blasocut/200L mới 100%
Dầu dùng cho bộ hãm thủy lực (chứa trên 70% khối lượng là dầu có nguồn gốc dầu mỏ) W/100L mới 100%
Dầu dùng cho bộ hãm thủy lực có chứa hàm lượng trên 70% dầu mỏ GS(EDMF)/150L mới 100%
Dầu dùng cho bộ hãm thủy lực của máy dập có chứa trên 70% khối lượng dầu mỏ (20lit/ thùng)
Dầu dùng cho bộ hãm thủy lực của máy đúc có chứa trên 70% khối lượng dầu mỏ (200lit/ thùng); hàng mới 100%; Hàng chịu thuế môi trường theo TT152/2011 (300đ/ lit)
Dầu dùng cho bộ hãm thủy lực(chứa trên 70% khối lượng là dầu có nguồn gốc dầu mỏ )w1-1, 200L/thùng mới 100%
dầu dùng trong bộ hãm thủy lực "SUGINO"R1 OIL 20cc (20ML/lo X 10 lo) phụ tùng thay thế máy gia công kim loại,mới 100%
Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực #226/120L. Dầu có chứa trên 70% khối lượng dầu mỏ, mới 100%
Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực của bơm nhiêu liệu 0.3 lít (Part No.: D2-0001)
Dầu dùng trong bộ hãm thủy lực TG-6231FDS (hàm lượng trên 70% là dầu nguồn gốc từ dầu mỏ) mới 100%. 1 thùng (can) = 16 lít
Dầu dùng trong bộ phận hãm thủy lực PTT Hydraulic 32 (thùng 200 lít), hàng mới 100%
Dầu hãm thủy lực ENOC Axis 46 loại 20 lít/thùng, hàm lượng Bitum chứa trên 70% khối lượng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, hàng mới 100%
Dầu hãm thủy lực ENOC Axis 46 loại 209 lít/thùng, hàm lượng Bitum chứa trên 70% khối lượng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, hàng mới 100%
Dầu hãm thủy lực ENOC Axis 68 loại 20 lít/thùng, hàm lượng Bitum chứa trên 70% khối lượng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, hàng mới 100%
Dầu hãm thủy lực ENOC Axis 68 loại 209 lít/thùng, hàm lượng Bitum chứa trên 70% khối lượng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, hàng mới 100%
Dầu hãm thủy lực ENOC Exerta 150 loại 209 lít/thùng, hàm lượng Bitum chứa trên 70% khối lượng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, hàng mới 100%
Dầu hãm thủy lực ENOC Mactrol AT 68 loại 209 lít/thùng, hàm lượng Bitum chứa trên 70% khối lượng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, hàng mới 100%
Dầu làm ren (32)
dầu phanh (0.5 lít) (All) 93742652; Phụ tùng sửa chữa bảo hành cho xe ô tô 5 chỗ, 7 chỗ; mới 100%
Dầu phanh (chứa hàm lượng trên 70% khối lượng là dầu có nguồn gốc dầu mỏ) 20L mới 100%
Dầu phanh (chứa hàm lượng trên 70% là dầu có nguồn gốc dầu mỏ) Martol EVK5018/100L mới 100%
Dầu phanh (chứa trên 70% hàm lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ) 701/20L
Dầu phanh BECHEM STAROIL CRLP 68MF ( dùng cho băng trượt máy phay ) mới 100%
Dầu phanh DOT 3 & 4 (12X0.5L/Carton)
Dầu phanh DOT 5.1 (12X0.5L/Carton)
Dầu phanh STAROIL CRLP 68MF ( dùng cho băng trượt máy phay )
Dầu thắng Dot 4 - 5L Hiệu Forch mới 100%
Dầu thắng Johnsens 355ml (mới 100%)
Dầu thắng Johnsens 946ml (mới 100%)
Dầu thủy lực (32)
Dầu thủy lực (Premium Hydraulic AW 46), hàng mới 100%
Dầu thủy lực Agip Dicrea 32 ( ISO L DAB, ISO L DAH, DIN 51506 VDL ) 180KG/Thùng. Hàng mới 100%.
Dầu thủy lực Agip OSO ISO VG 32 ( Hydraulic Oil ISO-L-HM VG 32) 180KG/Thùng. Hàng mới 100%.
Dầu thủy lực Agip OSO ISO VG 46 ( Hydraulic Oil ISO-L-HM VG 46) 180KG/Thùng. Hàng mới 100%.
Dầu thủy lực Agip OSO ISO VG 68 ( Hydraulic Oil ISO-L-HM VG 686) 18KG/Thùng. Hàng mới 100%.
Dầu thủy lực aqualink 300F, 200 lít/ thùng
Dầu thủy lực DH-Draw-H-3B cho máy dập loại 200 lit/thùng
Dầu thủy lực DH-Draw-HP-23HB cho máy dập loại 200 lit/thùng
Dầu thuỷ lực dùng cho Máy Bay. P/N: SKYDROL-LD4 10138849 Hộp = 0,95 Lít. Hàng mới 100%
Dầu thủy lực dùng cho phanh máy bay có hàm lượng dầu mỏ từ 75 - 89 %, SKYDROL-LD4 mới 100%, Hãng sx: SOLUTIA (1 hộp = 1QT = 0.9 lít) 2Pallets = 3.622m3
Dầu thủy lực- Formosa Hydraulic Oil AW 68 G II
Dầu thủy lực HYDRA OIL VG 100
Dầu thủy lực HYDRA VG 150 (GANDAR 800)
Dầu thủy lực HYDRAULIC VG32
Dầu thuỷ lực No.32 (1thùng=200 lít )
Dầu thuỷ lực No.68 (1thùng=200 lít )
Dầu thủy lực, Brake Oil SHD, 12L/thùng, hàng mới 100%
Dầu thủy lực, GS HYDRO HD 100, 200L/thùng, hàng mới 100%
Dầu thủy lực, GS HYDRO HD 68, 200L/thùng, hàng mới 100%
Dầu thủy lực, GS HYDRO HD 68, 20L/thùng, hàng mới 100%
Dầu thủy lực, GS HYDRO HD68, 200L/thùng, hàng mới 100%
Phụ kiện máy xúc Hitachi : Dầu thuỷ lực 46TP (200L/1thùng), bitum > 70%. Hàng mới 100%
Phụ kiện máy xúc Hitachi : Dầu thuỷ lực 46TP (20L/1thùng), bitum > 70%. Hàng mới 100%
Phụ kiện máy xúc Hitachi : Dầu thuỷ lực 46TP Bitum > 70%. (200L/Thùng). Hàng mới 100%
Phụ tùng xe ôtô - hàng mới 100% hiệu Mercedes-Benz A 000989080713 Dầu phanh xe 5-7 chỗ
PT XE MAY HONDA - Dầu giảm xóc 02L xe Air Blade
PT XE MAY HONDA - Dầu giảm xóc xe Air Blade
PT XE MAY HONDA - Dầu phanh xe Air Blade
PT XE MAY HONDA- Dầu giảm xóc 0,2L/ hộp xe Air Blade
PT XE MAY HONDA- Dầu giảm xóc xe Air Blade
PT XE OTO HONDA - Dầu phanh 0,5L x 24 xe CIVIC
PT XE OTO HONDA - Dầu phanh 0,5l/ hộp xe CIVIC
PT XE OTO HONDA - Dầu phanh xe CIVIC
PT XE OTO HONDA - Dầu phanh xe CIVIC - 0,5L/ hộp
PT XE OTO HONDA- Dầu phanh 0,5l/ hộp xe CIVIC - 08203-P9930ZV8
PT XE OTO HONDA- Dầu phanh xe CIVIC - 0,5L/ hộp - 8203-P9930ZV8
PT XE OTO HONDA- Dầu phanh xe CIVIC 0,5L/ hộp
Dầu dùng cho bộ hãm thủy lực có chứa hàm lượng trên 70% dầu mỏ GS(EDMF)/150L mới 100%
Dầu dùng cho bộ hãm thủy lực của máy đúc có chứa trên 70% khối lượng dầu mỏ (200lit/ thùng); hàng mới 100%; Hàng chịu thuế môi trường theo TT152/2011 (300đ/ lit)
Dầu hãm thủy lực ENOC Exerta 150 loại 209 lít/thùng, hàm lượng Bitum chứa trên 70% khối lượng dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, hàng mới 100%
Dầu thủy lực Agip Dicrea 32 ( ISO L DAB, ISO L DAH, DIN 51506 VDL ) 180KG/Thùng. Hàng mới 100%.
Dầu thuỷ lực dùng cho Máy Bay. P/N: SKYDROL-LD4 10138849 Hộp = 0,95 Lít. Hàng mới 100%
Dầu thủy lực HYDRA VG 150 (GANDAR 800)
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 27:Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất