cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

  • Phần V: KHOÁNG SẢN
    • Chương 27: Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất
      • 2710 - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải(SEN).
        • Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum (trừ dầu thô) và các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó, trừ loại chứa dầu diesel sinh học và trừ dầu thải:

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Nhiên liệu diesel cho ô tô
GASOIL 500PPM SULPHUR (dầu diesel 0.05% S dành cho ô tô). khối lượng thực tế:9970.915tấn, đơn giá thực tế:567.449933usd/tấn... (mã hs gasoil 500ppm s/ mã hs của gasoil 500pp)
Dầu Diesel (DO 0.05%S)... (mã hs dầu diesel do/ mã hs của dầu diesel)
Nhiên liệu Dầu diesel 0.05S-II dùng cho ô tô (Lượng hàng nhập khẩu:6,800.477 tấn, đơn giá: 598.672082 usd/tấn)... (mã hs nhiên liệu dầu/ mã hs của nhiên liệu d)
DẦU DO 0.05S (Công ty cam kết bên bán đã đóng thuế môi trường)... (mã hs dầu do 005s c/ mã hs của dầu do 005s)
Dầu nhiên liệu Diesel (Gasoil 0.05 PCT Sulphur) C/O Form KV: K001-19-0949930 ngày 16/12/2019... (mã hs dầu nhiên liệu/ mã hs của dầu nhiên li)
Dầu Diesel dùng cho oto, dùng để test mẫu, 2 lít/can, có 6 can. mới 100%... (mã hs dầu diesel dùng/ mã hs của dầu diesel d)
DẦU DIESEL... (mã hs dầu diesel/ mã hs của dầu diesel)
Dầu DIESEL 0.05S-II, dùng cho xe ô tô, hàng mới 100%... (mã hs dầu diesel 005/ mã hs của dầu diesel 0)
Dầuu DIESEL 0.05S-II, dùng cho xe ô tô, hàng mớii 100%... (mã hs dầuu diesel 00/ mã hs của dầuu diesel)
Dầu nhiêu liệu Diesel (Gasoil 0,05 PCT Sulphur; DO 0.05S)... (mã hs dầu nhiêu liệu/ mã hs của dầu nhiêu li)
Nhiên liệu DIEZEN (GASOIL 0.05 PCT SULPHUR), SL: 515.79 MTS (+/-10%), TG: 310,033.12 USD.TX THEO TK TN 103073115133... (mã hs nhiên liệu diez/ mã hs của nhiên liệu d)
NHIEN LIEU DIESEL CHO OTO (GASOIL 0.05 PCT SULPHUR,DO 0.05)... (mã hs nhien lieu dies/ mã hs của nhien lieu d)
Dầu nhiên liệu Diesel (Gasoil 0,05 PCT Sulphur)... (mã hs dầu nhiên liệu/ mã hs của dầu nhiên li)
Nhiên liệu điêzen (diesel)
Dầu DO
Nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jel A-1
Nhiên liệu điêzen
Nhiên liệu động cơ máy bay (nhiên liệu phản lực) có độ chớp cháy từ 23°C trở lên)
Dầu Diezen 0,25 sulphur dùng cho ô tô (53,984 thùng)
DAU DO 0.25 PCT S MAX
GASOIL 0,05%SMAX (Nhiên liệu Diesel dùng cho động cơ tốc độ cao).
GASOIL 0,25%SMAX (Nhiên liệu Diesel dùng cho động cơ tốc độ cao).
GASOIL 0.25PCT S MAX
NHIEN LIEU DIESEL (D0 0,25%S)
Nhiên liệu Diesel (Gas oil 0.05 Pct Sulphur) ( Khối lượng thực nhập +/- 5% so với Hđ))
Nhiên liệu Diesel (Gasoil 0.05 Pct Sulphur) (Khối lượng thực nhập +/- 5% so với Hđ)
Nhiên liệu Diesel (Gasoil 0.25 Pct Sulphur) (Khối lượng thực nhập +/- 5% so với Hđ)
Nhiên liệu Diesel cho ô tô (Gasoil 0.05 Pct Sulphur) (Khối lượng thực nhập +/- 5% so với Hđ)
NHIÊN LIệU DIESEL CHO ÔTÔ (GASOIL 0.25 PCT SULPHUR)
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 27:Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất