cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng
Thuốc tăng trưởng PACLOBUTRAZOL 23% (W/W)SC... (mã hs thuốc tăng trưở/ mã hs của thuốc tăng t)
Thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng ComCat 150WP, gồm 46 thùng mỗi thùng chứa 500 gói, mỗi gói 6.5g. Kích thước: 500 x 395 x 277 mm. Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất. Hàng mới 100%... (mã hs thuốc điều hòa/ mã hs của thuốc điều h)
Thuốc tăng trưởng PACLOBUTRAZOL 23% (W/W)SC (1000 cc x 20 bottle x 40 carton)... (mã hs thuốc tăng trưở/ mã hs của thuốc tăng t)
Ethephon 50% w/v SL
M2-1 " Thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng - Ethephon 50% w/v SL (mục 1 PLTK).Chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng thành phần chính gồm ethephon trong axit hydrochloric, dạng lỏng.
NLSX thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng Alpha Naphthalene Acetic Acid 98% (N.A.A 98%)
Thuốc điều chỉnh sự phát triển cây trồng - Bonsai 10 WP
Thuốc điều hoà sinh trưởng Kelpak SL
Thuốc điều hòa tăng trưởng cho cây - TACHIGAREN 30L (200 lit/drum)
Thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng AGRISPON 0.56SL
Nguyên liệu sản xuất phân bón GIBBERELIC ACID 90% TC (GA3 90%TC)
Nguyên liệu sản xuất phân bón AMMONI MOLYBDATE TETRAHYDRATE
Chất điều chỉnh tăng trưởng cây trồng ( nguyên liệu sản xuất ) : GIBBERELLIC ACID 90% TECH
Thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng PROGIBB 10SP (PROGIBB PLUS) (25KG/DRUM)
Naphthalene Acetic Acid 98% (NAA 98%): Nguyên liệu sản xuất phân bón.
Thuốc điều hòa tăng trưởng cho cây - TACHIGAREN 30L (200 lit/drum)
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 38:Các sản phẩm hóa chất khác