cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Sorbitol trừ loại thuộc phân nhóm 2905.44
Nguyên liệu tá dược- Sorbitol Solution 70% BP (Non Crystalline)- 300kgs/ thùng- NSX:05/2019- NHH:05/2024- Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu tá/ mã hs của nguyên liệu)
Phụ gia thực phẩm Sorbitol Solution (D- Sorb 80). Hạn sử dụng: 24/11/2021. Ma CAS: 50-70-4... (mã hs phụ gia thực ph/ mã hs của phụ gia thực)
Nguyên liệu sx kem đánh răng: (Chất làm ẩm): SORBITOL- Non Crystallizing 70%- Công văn xin xuất bán số: 04/19/COL-TL(16.12.2019)... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
Phụ gia thực phẩm: Sorbitol "INDOSORB TS-7 (SORBITOL 70% SOLUTION)" . 160X270Kg/ Plastic drum. - ĐKý KTTPNK số 02227/N3.12/KT3 ngày 17/02/2012.
Phụ gia thực phẩm: Sorbitol (SORBITOL 70% BP grade/Noncrystallizing grade) (C6H14O6); 240barrelX300kg/barrel. -Đký KTTPNK số 02226/N3.12/KT3 ngày 17/02/2012
Phụ gia thực phẩm - NEOSORB 70/70 (LIQUID SORBITOL), (400 thùng x 275kgs). Giấy đăng ký KTCLNN số: 1863/N3.12/KT3, ngày: 10/02/2012. DN cam kết để nguyên trạng hàng chờ kết quả TT3.
Phụ gia thực phẩm - NEOSORB 70/70 (LIQUID SORBITOL), (80 thùng x 275kgs).
Phụ gia thực phẩm - NEOSORB P20/60 (POWDER SORBITOL), (640 BAO x 25kgs). Giấy đăng ký KTCLNN số: 2495/N3.11/KT3, ngày: 22/02/2012. DN cam kết để nguyên trạng hàng chờ kết quả của TT3.
Phụ gia thực phẩm- SORBITOL TS-7 (160 thùng x 270 kg). Giấy đăng ký KTNN của TT3 số: 2123/N3.12/KT3, ngày: 15/02/2012. DN cam kết đề nguyên trạng hàng chờ kết quả TT3.
Phụ gia thực phẩm- SORBITOL TS-7 (160 thùng x 270 kg). Giấy đăng ký KTNN của TT3 số: 2355/N3.12/KT3, ngày: 20/02/2012. DN cam kết đề nguyên trạng hàng chờ kết quả TT3.
Nguyên liệu sx kem đánh răng ( Chất làm ẩm): SORBITOL 70% ( INDOSORB TS-7)
NEOSORB 70/70 (Sorbitol dang lỏng dùng trong ngành nuôi thủy sản) Hàng mới 100% đóng đồng nhất 275kg/phuy
SORBITOL TS-7 (INDOSORB TS-7, SORBITOL 70% SOLUTION) - Phụ gia thực phẩm
Nguyên liệu sản xuất kem đánh răng - Sorbitol
Nguyên liệu sản xuất kem đánh răng: Sorbitol
Nguyên liệu SX kem đánh răng - Sorbitol - SORBITOL
Nguyên liệu SX kem đánh răng - Sorbitol - SORBITOL (Neosorb 70/70 B)
Phụ gia thực phẩm - NEOSORB 70/70 (LIQUID SORBITOL), (400 thùng x 275kgs). Giấy đăng ký KTCLNN số: 1863/N3.12/KT3, ngày: 10/02/2012. DN cam kết để nguyên trạng hàng chờ kết quả TT3.
Phụ gia thực phẩm - NEOSORB P20/60 (POWDER SORBITOL), (640 BAO x 25kgs). Giấy đăng ký KTCLNN số: 2495/N3.11/KT3, ngày: 22/02/2012. DN cam kết để nguyên trạng hàng chờ kết quả của TT3.
Phụ gia thực phẩm- SORBITOL TS-7 (160 thùng x 270 kg). Giấy đăng ký KTNN của TT3 số: 2123/N3.12/KT3, ngày: 15/02/2012. DN cam kết đề nguyên trạng hàng chờ kết quả TT3.
Phụ gia thực phẩm- SORBITOL TS-7 (160 thùng x 270 kg). Giấy đăng ký KTNN của TT3 số: 2355/N3.12/KT3, ngày: 20/02/2012. DN cam kết đề nguyên trạng hàng chờ kết quả TT3.
Phụ gia thực phẩm: Sorbitol "INDOSORB TS-7 (SORBITOL 70% SOLUTION)" . 160X270Kg/ Plastic drum. - ĐKý KTTPNK số 02227/N3.12/KT3 ngày 17/02/2012.
Phụ gia thực phẩm: Sorbitol (SORBITOL 70% BP grade/Noncrystallizing grade) (C6H14O6); 240barrelX300kg/barrel. -Đký KTTPNK số 02226/N3.12/KT3 ngày 17/02/2012
Hợp chất Sorbitol BT-9803, dùng trong ngành nhựa
Phụ gia thực phẩm: SORBITOL TS-7, ( 80 thùng x 270 kgs).
Sorbitol 70pct Solution ( INDOSORB TS 7) - Hóa chất dùng trong ngành công nghiệp da dày, dệt nhuộm.
SORBITOL DANG NUOC ( NEOSORB 70/70)
NEOSORB 70/70 (Sorbitol dang lỏng dùng trong ngành nuôi thủy sản) Hàng mới 100% đóng đồng nhất 275kg/phuy
NVL SX kem trang trí bánh :Chất Sorbitol (Neosorb 70/70)
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 38:Các sản phẩm hóa chất khác