cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng hạt, viên, hạt cườm, vẩy, mảnh và các dạng tương tự (SEN)
Chế phẩm có thành phần chính là canxi oxit polypropylen dạng hạt (DRYING AGENT), Mã: DH650P, dùng sản xuất màng Film cao cấp. Hàng mới 100%... (mã hs chế phẩm có thà/ mã hs của chế phẩm có)
Hạt nhựa 15PP8-0172-MB20 Black... (mã hs hạt nhựa 15pp8/ mã hs của hạt nhựa 15p)
J-966HP NA# Hạt nhựa PP PRIME POLYPRO J-966HP NATURAL... (mã hs j966hp na# hạt/ mã hs của j966hp na#)
MẪU NHỰA NGUYÊN SINH... (mã hs mẫu nhựa nguyên/ mã hs của mẫu nhựa ngu)
Nhựa PP dạng nguyên sinh dạng hạt... (mã hs nhựa pp dạng ng/ mã hs của nhựa pp dạng)
POLYPROPYLEN NGUYÊN SINH DẠNG HẠT: DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT DÂY THỪNG (MỚI 100%) (HKR102)... (mã hs polypropylen ng/ mã hs của polypropylen)
Trang trí bằng nhựa các loại (Hàng mới 100%)... (mã hs trang trí bằng/ mã hs của trang trí bằ)
Viên nhựa polypropylene with pulp PP 60 MB dạng nguyên sinh, hàng mới 100%... (mã hs viên nhựa polyp/ mã hs của viên nhựa po)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic