cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Dạng phân tán (SEN)
Dạng phân tán (SEN)
Dạng phân tán (SEN)
Dạng phân tán (SEN)
+ 1
Dạng phân tán (SEN)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng phân tán (SEN)
NHỰA HIGH IMPACT POLYSTYRENE... (mã hs nhựa high impac/ mã hs của nhựa high im)
Polyme styren phân tán trong môi trường nước- Flexo Coated Medium BP 718 (Sử dụng in lên thùng carton), thuộc số 02, PTPL 1287, số 5 C/O 137730... (mã hs polyme styren p/ mã hs của polyme styre)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic