cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng bột
Bột PVC (dạng nguyên sinh) dùng để sản xuất nhãn nhựa, mới 100%.... (mã hs bột pvc dạng n/ mã hs của bột pvc dạn)
Chất phụ trợ chế biến: PR-1069 (PRG)... (mã hs chất phụ trợ ch/ mã hs của chất phụ trợ)
Hợp chất Enamelyogore nhựa pvc Poly Vinyl Chloride >60%, chất làm mềm Glycol di-ester 20% và Carbonate canxi <20%... (mã hs hợp chất enamel/ mã hs của hợp chất ena)
Nhựa PVC-M3 (dạng bột)... (mã hs nhựa pvcm3 dạ/ mã hs của nhựa pvcm3)
POLYVINYL CHLORIDE SIAMVIC 258RB (Bột nhựa PVC dùng trong ngành nhựa, hàng mới 100%, 25kg/bao, không thuộc danh mục khai báo hóa chất)... (mã hs polyvinyl chlor/ mã hs của polyvinyl ch)
Nhựa PVC (dạng bột) 266PS (Pvc Suspension Siamvic 266PS)
Nguyên liệu sản xuất hạt nhựa(Polyvinyl clorua): POLYVINYL CHLORIDE SIAMVIC 266PS
Poly vinyl clorua nhũ tương, dạng bột (PE1311) NLSX mực in
PVC nhũ tương dạng bột có thành phần polyvinyl clorua PVC Siamvic 367 NK (Code: R-3105) ( Dung tích 25Kg/Gói). Hàng mới 100%, hãng sản xuất: Vinythai
PVC Nhũ Tương Dạng bột PASTE PVC GRADE: PSM-31 , hàng đóng thống nhất 20 kg/bao, Tổng cộng 600 bao, chứng thư giám định của Trung Tâm PTPL số 1165-KQ/PTPLMN
Bột nhựa PVC
bột nhựa PVC 1091
bột nhựa PVC dạng nguyên sinh SG660 (poly vinyl clorua chưa pha trộn bất kỳ chất nào khác - loại khác)
bột nhựa PVC SIAMVIC 367NK (poly vinyl clorua chưa pha trộn bất kỳ chất nào khác - dạng bột)
PVC nhũ tương dạng bột (polyme từ vinylclorua)-PVC ( PR-415) RUBBER
PVC SUSPENSION RESIN S-70(Dạng bột ),POLYVINYL CHLORIDE (POLY VI NYL CLORUA)- C2H3C1,Nguyên phụ liệu dùng trong sản xuất màng
PVC nhũ tương, dạng bột ( dùng làm bóng bề mặt nhựa). Hàng do Trung Quốc sản xuất mới 100%.
Bột nhựa PVC: PVC S1001K (OFF GRADE) - Mới 100%
Bột nhựa TH-1000 (dạng huyền phù). mới 100%
bột nhựa PVC dạng nguyên sinh SIAMVIC 266PS (poly vinyl clorua chưa pha trộn bất kỳ chất nào khác - loại khác)
Nhủ tương dạng nguyên sinh (PVC), 200kg/thùng, hàng mới 100%
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic