cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Dạng hạt (SEN)

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng hạt (SEN)
Hợp chất P.V.C nguyên sinh, dạng hạt... (mã hs hợp chất pvc/ mã hs của hợp chất pv)
PVC: Hạt nhựa Poly vinyl clorua dạng hạt PVC GY SRF9702 GD8017, hàng mới 100%, xuất xứ Singapore... (mã hs pvc hạt nhựa p/ mã hs của pvc hạt nhự)
Nguyên liệu sản xuất thanh nhựa: Hạt nhựa chưa hóa dẻo: GL 028 GRANULE NAKCAN RP J 997 NN (Mục 3).
Poly(vinyl clorua) không chứa chất hóa dẻo, đã pha trộn với chất độn vô cơ, dạng hạt.
Nh?a d?ng h?t PVC (polyme viny)
Nhựa dạng hạt PVC (polyme viny) G30 0,75mm
Nhựa hạt PVC Compound
Nhựa hạt PVC Compound EL079A/BS047
Hạt nhựa PVC nguyên sinh (mới 100%)
Hạt nhựa Pvc toraycon 1101G-30B.IPB-R11-IPB-R11 (toraycon 1101g-30b)
Hạt nhựa nguyên sinh PVC chưa hóa dẻo (25 Kg / bao) 01-PVC-TW-G1
Nhựa tổng hợp PVC đã hoá dẻo dạng hạt loại-yvp-F
Hạt nhựa nguyên sinh PVC màu cam chưa hóa dẻo
Hạt nhựa nguyên sinh PVC màu xám chưa hóa dẻo
Hạt nhựa PVC dạng nguyên sinh HN30, hàng mới 100%, tính thuế suất ưu đặc biệt theo TT161/2011/BTC
Hạt nhựa PVC(aps) dạng hạt mới 100%( 25 kg/bao)
Hạt nhựa PVC ( DBU-8500)
Nhựa dạng hạt PVC (Polyme viny)
Nhựa dạng hạt PVC (Polyme viny) G-30 0.75 mm
Nhựa dạng hạt PVC (Polyme viny) G-45 1.2 mm
Nhựa hạt PVC Compound CS85EB (BLACK)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic