cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng bột
Bột CPVC dạng nguyên sinh (CPVC) Chlorinated polyvinyl chloride, TP: Chlorinated polyvinyl chloride: 100%, mã CAS: 68648-82-8. Hàng mới 100%... (mã hs bột cpvc dạng n/ mã hs của bột cpvc dạn)
Kim tuyến trang trí (dạng bột)... (mã hs kim tuyến trang/ mã hs của kim tuyến tr)
Nhựa VINYL CHLORIDE RESIN CMP-45, dạng bột,nguyên liệu sản xuất mực in, hàng mới 100%... (mã hs nhựa vinyl chlo/ mã hs của nhựa vinyl c)
Polyme từ vinyl clorua Chlorinated Rubber S-20.
Poly (vinyl clorua) đã clo hoá, có pha trộn với titan dioxit, chưa hóa dẻo, dạng bột.
Bột nhựa PVC chưa hoá dẻo (không hiệu), mới.
Bột nhựa PVC chưa hoá dẻo (không hiệu), mới 100%
Nhựa PVC dạng bột loại PR-1069
Nhựa vinly cho đóng gói
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic