cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng bột
Bột nhựa ROAFLUID GRAPHITE 208PF... (mã hs bột nhựa roaflu/ mã hs của bột nhựa roa)
Nhựa poly(vinyl clorua) dạng bột, nguyên sinh P-300EM/ Resin P-300-EM. Hàng kiểm hóa thực tế theo TK 102147326851/E31 ngày 02/08/2018... (mã hs nhựa polyvinyl/ mã hs của nhựa polyvi)
Bột nhựa tái sinh (Dạng bột nhựa PVC tái sinh)
Polyvinyl clorua (nhựa nhiệt dẻo đơn) có chứa chất hóa dẻo dạng bột mịn, dạng nguyên sinh.
Bột nhựa (30kg/bao)
Bột nhựa dẻo (30kg/bao)
(NLSX dây thắng) Hạt nhựa PVC
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic