cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng hạt (SEN)
Phụ gia chống mốc cho vải tráng PVC SB-1 (thuốc bảo quản diệt nấm, diệt khuẩn loại khác) (anti microbial), theo GĐ: 2715 ngày 19/10/12
Copolyme vinyl clorua - vinyl axetat nguyên sinh, dạng hạt, trong đó hàm lượng comonome vinyl clorua chiếm tỷ trọng cao hơn comonome vinyl axetat.
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic