cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng bột
Bột nhựa Copolyme vinyl clorua Resin TH-1300/Resin TH-1300. Hàng đã kiểm tra thực tế theo tk 101901321653/A12 ngày 14/03/2018... (mã hs bột nhựa copoly/ mã hs của bột nhựa cop)
Nhựa HYDROXYL MODIFIED VINYL POLYMER RESIN (VAH) (Dùng sx mực in, Hàng mới 100%)... (mã hs nhựa hydroxyl m/ mã hs của nhựa hydroxy)
VINNAPAS 8034 H (Copolymer vinyl clorua 8034 H) 25kg/bao dạng bột, dùng trong ngành sơn, CAS: 2943-75-1, hàng mới 100%... (mã hs vinnapas 8034 h/ mã hs của vinnapas 803)
Nhựa copolyme vinyl clorua vinyl Laroflex MP45.
MP 45 Copolymer vinyl Acetate.
 Nhựa copolyme vinyl clorua vinyl Laroflex MP45 dùng sản xuất sơn. Copolyme Vinyl clorua, dạng bột (không chứa vinyl axetat).
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolyme Vinyl clorua, dạng bột.
Nhựa Copolymer vinyl axetat dạng nguyên sinh có nhiều công dụng MP 45 Copolymer vinyl Acetate (Mục 8).
Copolymer vinyl clorua - vinyl isobutyl ete, dạng bột.
Copolymer of Vinyl Chloride And Vinyl Isobutyl ether,dạng bột mịn - COPOLYMER OF VINYL CHLORIDE AND VINYL ISOBUTYL ETHER (CMP 45 RESIN)
Copolymer vinyl clorua/ iso butyl ether nguyên sinh dạng bột (VINYL CHLORIDE/ VINYL ACETATE COPOLYME SOLID RESIN 110250)- NPL SX mực in
Megaflex MP 250 - Nhựa Copolyme vinyl clorua dạng bột. Dùng làm nguyên liệu sản xuất sơn. Hàng đóng trong 25 bao x 20kg/bao
Nhựa Copolymer Of Vinyl Chloride And Vinyl Isobutyl Ether (CMP45) (Dạng bột dùng sx mực in, Hàng mới 100%)
Nhựa Hydroxyl Modified Vinyl Polymer Resin (VAH) (Dạng bột dùng sx mực in, Hàng mới 100%)
Vinyl chloride Vinyl isobutyl copolymer dạng bột - LAROFLEX MP 45
Nhựa Vinyl polime - RESIN SOBIN A
Nhựa vinyl polime solbin TA3
Nhựa Copolymer Of Vinyl Chloride And Vinyl Isobutyl Ether (CMP-45) (Dạng bột dùng sx mực in, Hàng mới 100%)
Nguyên liệu sản xuất mực in mới 100% - Nhựa nguyên sinh Co-polymer vinyl clorua (dạng bột) - VC-COPOLYMER 40
456348 VINNOL E 22/48A (Copolyme vinyl clorua, dạng bột)
Copolymer vinyl clorua/ iso butyl ether nguyên sinh dạng bột (VINYL CHLORIDE/ VINYL ACETATE COPOLYME SOLID RESIN 110250)- NPL SX mực in
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic